Státie na vyhradenom parkovisku je priestupkom, kedy vodič stojí na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené. V prípade, ak Vám niekto stojí na vyhradenom parkovacom mieste:

  1. kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo Policajný zbor na tel. č. 158, ktoré môžu zistiť držiteľa vozidla a vyzvať ho na preparkovanie,
  2. ak nie je možné zistiť držiteľa vozidla, privolajte na miesto hliadku a zotrvajte na mieste,
  3. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok.

POZOR: Vaše miesto musí byť riadne označené platnou dopravnou značkou na základe rozhodnutia o určení dopravného značenia. Svojpomocne vyrobená dopravná značka nie je platná.