Za „vrak“ môžeme označiť vozidlo, ktoré nespĺňa zákonom stanovené podmienky, tzn. má prepadnutú technickú kontrolu, nemá evidenčné číslo, alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a adresy pobytu alebo bez názvu a sídla držiteľa vozidla na viditeľnom mieste.

V prípade, ak zistíte vrak:

  1. telefonicky kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
  2. alebo oznámte nález vraku prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním fotografie a informácií o polohe, type, značke vozidla atď. na: operacne@mpza.sk

Pozn.: Rozhodnutie o odtiahnutí vraku vydá podľa zákona správca komunikácie. Mestská polícia Žilina nie je správca komunikácie. Mestská polícia vrak zadokumentuje a vec oznámi správcovi komunikácie.