V prípade, ak zistíte vypúšťanie splaškov na pozemok alebo do vodného toku:

  1. telefonicky kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
  2. podajte policajtovi vysvetlenie a oznámte priestupok,
  3. podnet môžete podať aj na odbor životného prostredia pri MÚ v Žiline http://www.zilina.sk/odbor-zivotneho-prostredia/