Na výrub stromu v zastavanom území obce s obvodom kmeňa viac ako 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, je potrebný súhlas mesta.

V prípade, ak zistíte: výrub stromu na území mesta

telefonicky kontaktujte útvar mestskej polície na tel. č. 159 alebo 0415621166,
podajte policajtovi vysvetlenie a poskytnúť všetky informácie,
podnet môžete podať aj na odbor životného prostredia pri MÚ v Žiline https://www.zilina.sk/sekcie/klientske-centrum/