Poskytnutie prvej pomoci zranenej osobe je nielen morálnou povinnosťou každého občana, ale aj povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. Je potrebné mať na pamäti, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna. V prípade zistenia osoby postupujte podľa karty prvej pomoci.