Množia sa nám problémy so znečistením okolia zberných dvorov. Odpad musí vždy prebrať pracovník zberného dvora. Za zloženie odpadu pred zberným dvorom mimo prevádzkových hodín alebo za odovzdanie odpadu neoprávneným osobám pred zberným dvorom vám hrozí pokuta1 200 – 120 000 eur!

V Žiline máme 2 zberné dvory – v Starom meste na Jánošíkovej ulici a v Považskom Chlmci.

Prevádzkové hodiny nájdete tu: www.zilina.sk/zivot-v-meste/triedime-odpad/zberny-dvor/

Na zberný dvor môžete BEZPLATNE ako obyvateľ mesta Žilina (nie podnikateľ) odovzdať nasledujúce druhy odpadov:

  • vyradené elektrické a elektronické zariadenia,
  • žiarivky a výbojky,
  • použité prenosné batérie, autobatérie, monočlánky a akumulátory,
  • druhotné suroviny (papier, sklo, PET fľaše, plastové fólie, TETRA PAK, kovové obaly),
  • motorové, prevodové oleje, obaly z olejov, jedlé oleje a tuky z domácností
  • odpady s obsahom škodlivých látok – farby, lepidla, obaly z farieb,
  • veľkorozmerný odpad (nábytky, zariadenia, koberce, …),
  • drobný stavebný odpad (obklady, dlažby … do objemu 1 meter kubický)
  • zelený odpad z domácností – IBA V POVAŽSKOM CHLMCI, nie na Jánošíkovej ulici