Nepoctivý biznis čierneho taxikára.

Zvláštne výstražné, svetelné a zvukové znamenie použila hliadka na zastavenie vodiča vozidla označeného ako TAXI. Následná vykonaná kontrola odhalila závažné nedostatky. Záznam z kontroly bude postúpený dopravnému správnemu orgánu, ktorý môže uložiť sankciu až do výšky 15 000 eur.

Vodič vozidla porušil viaceré ustanovenia podľa § 29 zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Vozidlo nebolo zaevidované v koncesii, nebolo označené obchodným menom prevádzkovateľa na obidvoch predných dverách, nebolo vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom s nápisom TAXI, vodič nemal preukaz vodiča taxislužby. Uvádzal, že nefunguje ako taxi, ale len prišiel pre kamarátku. Zo lži ho usvedčila pasažierka, ktorá príslušníkom uviedla, že si na prevoz domov zavolala taxislužbu.