Necelú hodinu pred polnocou hliadky MP zadržali dvojicu mužov, ktorí na autobusovej stanici rozbili občerstvovací predajný automat a následne z neho ukradli tovar. Pri zákroku proti agresívnym osobám hliadky použili donucovacie prostriedky. Zadržané osoby (roč. 1992, 2004) pri kontrole vydali odcudzený tovar a tiež plastovú nádobu s obsahom zelenej sušenej rastliny. Na mieste bola zadržaná aj žena (roč. 2004), ktorá zrejme pre zábavu vyhotovila na mobilný telefón videozáznam z konania mužov.

Operatívnym vyhodnotením pohybu uvedených osôb po meste a kontrolou lokalizovaného priestoru hliadkami MP a PZ, boli zistené ešte dve poškodené motorové vozidlá od uvedených mužov na inej ulici. Všetky zaistené veci, zistené poznatky a informácie, spolu so zadržanými osobami boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru, ktorí si na mieste vec prevzali na ďalšiu realizáciu.

Trojica bola už v čase 21:50 hod. zistená a riešená hliadkou MP na Štefánikovej ulici pri prevracaní smetných nádob.