Poznáte ho?

ul. Pod Hradiskom – operačné stredisko prijalo telefonický oznam ohľadom nebezpečnej dopravnej situácie pri firme Tesatel, kde bol odcudzený kanalizačný poklop. Hliadka MP dočasne miesto označila dopravným kužeľom a vyrozumela príslušné organizácie. Podľa videozáznamu bol poklop odcudzený 12.6. 2020, v čase cca 19:43 hod. neznámym mužom. V prípade, že spoznáte páchateľa krádeže, kontaktujte mestskú alebo štátnu políciu.