Otvorené vozidlá lákajú zlodejov

So stúpajúcimi teplotami narastá počet vozidiel, ktoré hliadky MP zisťujú nezabezpečené (otvorené) na parkoviskách obchodných centier aj na sídliskách. Vo víre povinností často zabúdame po zaparkovaní skontrolovať svoje vozidlo, či má zatvorené okná, uzamknuté dvere s využitím bezpečnostných systémov. Takto ponúkame svoj majetok zlodejom !!!

Upozorňujeme, že zabezpečenie vozidla je povinnosťou vodiča v zmysle zákona o cestnej premávke. Podľa § 4 ods. 1 písm. h) je vodič povinný zabezpečiť vozidlo a prepravované veci proti odcudzeniu prostriedkami montovanými do vozidla jeho výrobcom, ak sa vzdiali od vozidla mimo jeho dohľadu.