Ďakujeme všetkým za rešpektovanie opatrení a pokynov príslušníkov MP a ozbrojených zložiek počas dvoch dní testovania. Áno, boli rady, niekde nervozita, podgurážení občania. V prevažnej miere však panoval pokoj a disciplína, zo strany MP nebolo zistené vážnejšie narušenie verejného poriadku. Žilinčania, boli ste skvelí. Poďakovanie však patrí najmä skvele zohratým odberovým tímom a všetkým, ktorí sa na akcii podieľali.

„Poďakovanie vyjadrujem aj mojim kolegom mestským policajtom za príkladné plnenie úloh počas nasadenia. Výraznou mierou sa spolupodieľame od začiatku roka okrem iných úloh aj na protipandemických opatreniach v našom meste. Pripravenosť príslušníkov MP aj v ťažkých časoch je pre mňa zásadná a tú sme zúročili aj počas dvoch dní testovania, kedy boli nasadené všetky dostupné sily a prostriedky nášho útvaru. V kritickom momente sa ukáže charakter a sila a ja som cítil zodpovednosť a jednotu. Takto dokazujeme, že spoluzodpovední sme aj my a je možné sa spoľahnúť na ozbrojenú zložku mesta aj v rizikových situáciách. Čo bude zajtra, o mesiac, o rok neviem. Jedno však viem isto. Budeme na sebe aj naďalej pracovať, budeme pomáhať a chrániť obyvateľov Žiliny. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. No v našej profesii sa na šťastie spoliehať nedá. Želám všetkým pokoj, zdravie a niektorým kolegom skorý návrat do práce. Vážim si vás“.

Náčelník MP Žilina