👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👧 Práca s komunitou nie je krátkodobá záležitosť.

Časť Bratislavskej ulice, ktorá je obývaná marginalizovanou skupinou či už rómskou komunitou alebo sociálne znevýhodnenými osobami, väčšina obyvateľov mesta vníma negatívne. Hlavnou príčinou bol neporiadok, ktorý sa nachádzal v okolí jednotlivých obydlí. Mesto pravidelne vyčleňovalo prostriedky na veľkokapacitné kontajnery na odstránenie neporiadku. Hliadky mestskej polície dohliadali, aby si okolie obydlia vyčistili sami obyvatelia. Problém sa ale vzápätí objavil znovu, preto bolo nevyhnutné motivovať samotných obyvateľov nielen na vyčistenie priestorov, ale aj na udržiavanie poriadku.V strede komunity je umiestnené Komunitné centrum „Na predmestí“ (KC), kde sú zamestnané pracovníčky Mesta Žilina, ktoré vykonávajú sociálnu prácu a prácu s komunitou. Poradenstvo sústredia hlavne do oblastí bývania, zdravia, sociálno patologických javov a vzdelávania. Spolupracujú so školami a tiež sa zameriavajú na oblasti financií a hospodárenia, sociálneho zabezpečenia a zamestnanosti.Koncom leta 2020 sa vďaka vynaloženému úsiliu sociálnych pracovníčok KC situácia viditeľne zmenila. Boli vystrihané kroviny a náletové dreviny. Pán František Drdolák bezplatne poskytol ťažkú techniku a nákladné auto, ktoré na náklady spoločnosti vykonalo vývoz, nakladanie odpadu a upravil plochu dovezeným štrkom. Z miesta bolo odvezených 120 veľkokapacitných kontajnerov odpadu. Upratovanie koordinovalo Komunitné centrum „Na predmestí“ a pán Balco z diecéznej charity. Výraznou mierou sa pričinil aj jeden z obyvateľov Oliver Baláž (viď foto – po upratovaní), ktorému nebolo ľahostajné v akých podmienkach žije. Niekoľko mesiacov bezodplatne upratoval priestor medzi bytovkami. S pomocou pracovníčok KC má v súčasnosti platnú dohodu s mestom Žilina na udržateľnosť poriadku, starostlivosť o zeleň, odpratanie nelegálnych skládok a koordináciu ľudí s alternatívnym trestom. Podľa jeho vlastných slov sa veľakrát stáva, že priestor, ktorý jeden deň poupratuje, musí na druhý deň poupratovať znovu. Ale neprestáva v úsilí a dúfa, že postupne odnaučí nezodpovedných obyvateľov v komunite robiť neporiadok.

Mestská polícia Žilina v komunite pomáha prostredníctvom povereného príslušníka st. inšp. Jána Murárika, ktorý pravidelne komunikuje s obyvateľmi komunity, upozorňuje ich na porušovanie právnych predpisov a dohliada na chov a držanie psov. Za posledné dva roky bolo z komunity odchytených približne 60 psov, o ktoré sa nikto nestaral, resp. majitelia zanedbávali starostlivosť.Mestská polícia Žilina by sa chcela touto cestou poďakovať Mgr. Triznovej a ostatným pracovníčkam KC za spoluprácu v oblasti stmeľovania vzťahov polície a obyvateľov komunity a tiež aktivistom ako je pán Oliver Baláž, za jeho vynaložené úsilie pri udržiavaní poriadku.🙏