Preto naše aktivity prebiehajú počas celého roka. Teraz to bolo na tému Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých a Drogy, drogová závislosť, drogový kufrík.


Čo sa skrýva okolo nás?