Preventistky Mestskej polície Žilina na Erbových slávnostiach v Brodne.

Sobota 6. augusta sa v mestskej časti Žilina- Brodno niesla v znamení Erbových slávností.

Pre deti si program pripravili aj preventistky Mestskej polície Žilina. Deti si popoludnie a aktivity s radosťou užili a to aj napriek nepriazni počasia.