Preventistky Mestskej polície Žilina zavítali medzi deti v dennom tábore Fakulty bezpečnostného inžinierstva v Žiline.

V tomto týždni zavítali preventistky Mestskej polície Žilina medzi deti do denného tábora Fakulty bezpečnostného inžinierstva v Žiline. Deťom spestrili ich dopoludňajší program nielen o informácie o činnosti mestskej polície, ale najmä predstavením techniky a výstroja, ktorý si deti mohli aj vyskúšať.