Preventívna akcia na Deň Zeme v podaní preventistiek Mestskej polície Žilina a pracovníkov Správy NP Malá Fatra

V rámci Dňa Zeme pripravili preventistky Mestskej polície Žilina spoločne s pracovníkmi Správy Národného parku Malá Fatra pre žiakov základnej školy akciu v lesoparku Chrasť zameranú na ochranu životného prostredia a zvierat žijúcich v prírode.

Preventistky deťom vysvetlili ako sa správať k životnému prostrediu, pričom zdôraznili, že život sa nedeje len za obrazovkou počítača, ale aj v prírode. Aktivitou preventistiek bolo vyčistenie lesoparku od odpadkov.

Prizvaní pracovníci Správy NP Malá Fatra Ing. Pavol Židek a Ing. Martin Hatala poskytli odborné a užitočné informácie deťom o prírode a správaní sa v lese. Deťom ďalej odovzdali informácie ako vyrobiť a osadiť búdky pre rôzne druhy vtákov a informovali ich o správaní sa k nájdeným mláďatám alebo raneným zvieratkám v prírode. Všetci zúčastnení túto akciu veľmi pozitívne zhodnotili.