🤸‍♂️Presne o polnoci prijalo operačné stredisko MP oznam ohľadom hlučného a vulgárneho muža na autobusovej stanici, ktorý opakovane hádže o zem horský bicykel.

Na mieste bol hliadkou MP zistený mladý 22 ročný muž pod vplyvom alkoholu s jednou topánkou a značne poškodeným bicyklom. Ako dôvod svojho alkoholového opojenia a následného nekonvenčného správania uviedol radosť z dnešného negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID 19.

Hliadkou MP upokojený, poučený a odoslaný domov.