Zmysluplne strávený čas 🕘☀

Referát prevencie Mestskej polície Žilina nezaháľa ani cez prázdniny. Organizuje dopravnú výchovu pre detské letné tábory na multifunkčnom dopravnom ihrisku a naďalej sa venuje aj deťom z marginalizovanej rómskej komunity v spolupráci s koordinátorkou komunitného centra „Na predmestí“. Okrem dopravnej výchovy a športu sa príslušníci MP zameriavajú v rámci sociálnej inklúzie aj na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.