Spoločne zistíme páchateľov

Za opravy poškodených dopravných značiek v meste, ktoré sú majetkom mesta platíme všetci. Náklady na obnovu alebo opravu poškodených dopravných značiek sú hradené z rozpočtu mesta, teda vandali spôsobujú škodu nám všetkým. Pritom ide o nemalé sumy.

Dnes hliadka MP zistila poškodených 6 ks zvislých dopravných značiek v úseku ulíc Nešporova – Kraskova. Je zrejmé, že mentálna kondícia nedovoľuje páchateľom, aby si uvedomili, že takýmto konaním môže dôjsť k fatálnej dopravnej nehode.

Odcudzenie zvislej dopravnej značky predstavuje poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Tomu, „kto odstráni alebo urobí neupotrebiteľnou zvislú dopravnú značku zákazovú alebo príkazovú“, v prípade usvedčenia hrozí väzenie na jeden rok až päť rokov. Trest za poškodenie dopravnej značky sa odvíja podľa výšky škody a pokiaľ by sa páchateľovi dokázala vina, môže v malej miestnosti so zamrežovaným oknom stráviť až jeden rok.

Predpokladom pre potrestanie je pochopiteľne odhalenie a najmä usvedčenie páchateľa. Preto všímavosť, neľahostajnosť k protiprávnemu konaniu, k tomu, čo sa deje za oknami a bránami domov, pomôže. Pomôže akákoľvek informácia na mestskú alebo štátnu políciu.