1.8.2020, 11:36 hod. – MP prijala telefonickú žiadosť z Policajného zboru SR, ohľadom súčinnosti pri pátraní po troch mužoch podozrivých zo spáchania trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Podľa popisu boli podozrivé osoby hliadkou MP zistené v centre mesta na ulici D. Dlabača. V spolupráci s hliadkou Obvodného oddelenia Policajného zboru Žilina východ, ktorá prišla na ulicu z opačnej strany, boli podozriví zadržaní. Rumunskí občania boli predvedení na útvar Policajného zboru. Hliadkou MP bolo za hodinu zistené aj zaparkované motorové vozidlo podozrivých mužov, ktoré mohlo mať súvis s trestnou činnosťou.