Utečeneckú krízu sprevádzajú aj negatívne javy a je potrebné o nich hovoriť. Čo je to obchodovanie s ľuďmi a kedy by sme mali byť opatrní?

Obchod s ľuďmi je fenoménom, ktorého páchanie je spájané aj so špecifickou migračnou, utečeneckou situáciou na Ukrajine. Zo dňa na deň už ľudia na úteku nie sú len anonymnými obrázkami v televíznych správach. Ich tragédia sa nás bezprostredne dotýka. Veľké migračné toky zvyšujú riziko obchodovania s ľuďmi v Európe, zneužívajúc zraniteľné postavenie ľudí z vojnou rozvráteného regiónu.

Bližšie informácie a telefonické poradenstvo v letáku