Na základe oznamu občana bola hliadka MP vyslaná do záhradkárskej oblasti Dubeň, kde údajne dlhšiu dobu leží v snehu osoba. Podľa slov oznamovateľa, ak by muža nezbadal, zrejme by zamrzol. Na mieste bol hliadkou zistený 65 ročný muž zo Žiliny pod vplyvom alkoholu neschopný chôdze. Z neprístupnej oblasti hliadka muža zniesla cca 600 m k hlavnej ceste, kde si ho prevzali jeho rodinní príslušníci k následnej zdravotnej starostlivosti.

Mestská polícia v tomto mrazivom období monitoruje príbytky ľudí bez domova a snaží sa im poskytnúť starostlivosť rôznou formou pomoci, napr. aj teplým šatstvom. Väčšia časť týchto osôb využíva aj charitatívne zariadenia.