V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa ste povinný sa preukázať dokladom oprávňujúcim Vás ku vstupu.

  • potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
  • potvrdenie, nie staršie ako tri mesiace, že ste prekonali ochorenie COVID-19,
  • potvrdenie o diagnostikovaní ochorenia COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
  • potvrdenie o zaočkovaní proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Bližšie informácie na tel. č. 041 / 562 11 66  alebo

www.mpza.sk