Operatívnou činnosťou MP bola zistená totožnosť neznámeho mŕtveho muža, ktorého hliadka zistila dňa 17.4.2022 ležiaceho na ulici Borová so zlyhaním vitálnych funkcií. Napriek okamžitej resuscitácii hliadkou MP sa život muža nepodarilo zachrániť. Uvedená informácia o doteraz neznámej totožnosti muža bola poskytnutá na základe žiadosti príslušnému útvaru Policajného zboru.

Operačné stredisko MP prijalo telef. oznam ohľadom ležiacej osoby na toaletách polikliniky. Na mieste bol zistený muž (40) v bezvedomí, vedľa ktorého boli na zemi zistené obaly od liekov a prázdna fľaša od Alpy. Do príchodu privolanej lekárskej pomoci boli kontrolované životné funkcie muža.

Hliadkou na Moyzesovej ulici boli na základe oznamu zistené dva poškodené novovysadené stromy. Skutok bol zadokumentovaný a vo veci je vedené objasňovanie pre rozhodnutie správneho orgánu.