Ďakujeme všímavým ľuďom, ktorým nie je ľahostajné naše životné prostredie. Snažíme sa spoločnými silami eliminovať znečisťovanie priestranstiev rozoberaním elektrospotrebičov, pálením káblov a hromadením iného odpadu, v tomto prípade za bývalou ZŠ Hollého. Krátko poobede nahlásil oznamovateľ tri osoby, ktoré spaľujú káble. Podľa popisu boli podozrivé osoby zistené, vec riešime v spolupráci s orgánmi životného prostredia.