Zajtra sa mesto zaplní.

Začína nový školský rok. Vodiči, rodičia, školáci, deti, zbystrite na cestách a priechodoch pozornosť !

Na viac ako desiatku kritických priechodov pre chodcov každý deň v blízkosti školských zariadení budú znova dohliadať hliadky MP. Dohľadom nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke uvedeným spôsobom zvyšujeme bezpečnosť prechádzajúcich detí ale aj dospelých. Jedným z pravidiel a povinností v zmysle zákona o cestnej premávke je aj to, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť

Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

Rodičia, poučte preto svoje deti ako sa správať v cestnej premávke, my sa vynasnažíme, aby ďalší školský rok bol na priechodoch pre chodcov bezpečný pre všetkých účastníkov cestnej premávky.