AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 39% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 31% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 707

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 364

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1805

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 816

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Október 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1603

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 719 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

JANUÁR 2019

2. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 213

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 163

Okrsok Mesto – centrum: 

14:40  hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil muža ležiaceho na zemi pred prevádzkou Gold Wing. Hliadkou MP na mieste zistený sediaci muž bez domova, ktorý uviedol, že mu nič nie je, pomoc nepotrebuje a charitu využívať nebude. Bez zranení odoslaný na menej frekventované miesta.

13:22 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom padajúceho snehu z budovy na ul. Národná (dvor), ktoré poškodilo zaparkované vozidlá. Hliadkou MP boli na mieste zistené tri vozidlá, ktorých držitelia boli na základe lustrácie telefonicky vyzvaní, aby vozidlá vo vlastnom záujme preparkovali. Na miesto sa vzápätí dostavila hliadka Policajného zboru za účelom spracovania relácie pre poisťovňu.

02:23 hod. Kamerovým systémom mesta zistená osoba na Nám. A. Hlinku, ktorá sa vyšplhala na svetelného soba pri fontáne, skákala po ňom a následne preskočila na vedľa stojaceho soba. Hliadkou MP osoba zadržaná na ul. Národná. Jednalo sa o Dávida L. Menovaný bol za porušenie §50 Zák. 372/1990 Zb. doriešený BP, soby nepoškodené.

Okrsok Vlčince:

11:29 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom muža pod vplyvom pravdepodobne omamných látok na ul. Vysokoškolákov, ktorý odoberal elektroodpad zo zberného dvora OD NAY. Hliadkou MP bol na mieste zistený Patrik K., ktorý po poučení miesto opustil.

13:34 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ležiacej osoby v priestore pred predajňou potravín CBA na ul. Slovanská cesta. Hliadkou MP  bol na mieste zistený Zdenko D., javiaci známky požitia alkoholu, s krvácajúcim rezným zranením zápästia. Na miesto bola privolaná RZP, ktorej zdravotníci si menovaného prevzali do starostlivosti.

Okrsok Solinky:

16:34 hod. Prijatá telefonická žiadosť OS IZS o poskytnutie pomoci staršej pani pri usadení jej manžela na invalidný vozík na ul. Svätoplukova, z ktorého spadol. Hliadkou MP bola pomoc na mieste poskytnutá, zdravotne ťažko postihnutý bez viditeľných vonkajších zranení privolanie Záchrannej zdravotnej služby odmietol.

Okrsok Hájik:

17:17 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila voľne behajúceho psa rasy husky na ul. Školská v Závodí. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, avšak pri pokuse oznamovateľky a jej priateliek o odchyt psa tento utiekol na cestu, kde ho zrazilo prechádzajúce vozidlo. Po náraze vystrašený pes utiekol do jednej z bočných ulíc kde sa stratil. 

21:40 hod. Oznamovateľka z prevádzky Zámocká piváreň na Hájiku telefonicky nahlásila, že v priestoroch terasy sa nachádzajú opití mladíci, ktorí rozbíjajú zariadenie. Hliadkou MP na mieste zistení silne podnapití Jozef B., bytom Žilina, Tomáš W., bytom Žilina a Patrik T., bytom Stráňavy, ktorí rozbili všetky sklenené svetlá a poškodili elektroinštaláciu na terase. Na miesto sa dostavila hliadka PZSR, ktorej členovia si riešenie prevzali. Oznamovateľka za pôvodcu vandalizmu označila Tomáša W.

22:16 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom rušenia nočného pokoja hudbou šíriacou sa z bytu nachádzajúceho sa pod bytom oznamovateľa na ul. Kempelenová. Hliadkou MP bol na mieste prejednaný priestupok proti verejnému poriadku (rušenie nočného kľudu), za ktorý bola Marta Š., doriešená v blokovom konaní na mieste. V čase o 22:39 hod. bol prijatý telefonický oznam ohľadom opakovaného rušenia nočného pokoja hudbou. V byte na zvonenie nikto nereagoval. Oznamovateľ na mieste hliadke uviedol, že počas nasledujúcich dní sa dostaví na útvar mestskej polície za účelom podania návrhu na začatie konania vo veci narúšania občianskeho spolunažívania, nakoľko zo strany suseda údajne opakovane dochádza k schválnostiam.

 

OTZiOD