AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  Vážený pán náčelník, dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 8:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 40% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac OKTÓBER 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1935

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 725

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac SEPTEMBER 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1573

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 583

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac AUGUST 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1380

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 649

  

Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

NOVEMBER 2017

46. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 401

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 145

 

Okrsok Mesto - centrum:

20:50 hod. Na MP nahlásil Gabriel J., na Autobusovej stanici, že mu jeho priateľka Monika Ú., odcudzila peňaženku s finančnou hotovosťou. V spolupráci s oznamovateľom podozrivá z krádeže zadržaná na Štefánikovom námestí. Po telefonickom dohovore s OOPZ Žilina, dvojica prevezená na obvodné oddelenie na Vlčince.

02:00 hod. Na MP  oznamovateľka Veronika K., bytom Terchová čašníčka z herne Magic vo Farskej uličke telefonicky nahlásila, že v priestoroch WC zamkla dvoch mladíkov, ktorí tam fajčili marihuanu. Hliadkou MP na mieste zistení Tomáš B. bytom  Žilina a Eliáš H., bytom Žilina. Tomáš B. mal pri sebe nepatrné množstvo sušenej rastlinnej zmesi, o ktorej uviedol, že je to marihuana a sklenenú fajku na fajčenie. Vzhľadom na podozrenie zo spáchania prečinu bol muž predvedený na OOPZ Žilina západ.

22:44 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam od recepčnej hotela Grand na ul. J. Kalinčiaka, ohľadom ruvačky dvoch hostí tureckej národnosti. Po príchode hliadky  na miesto sa už osoby nenapádali a situácia už bola upokojená.  Nakoľko pri ruvačke došlo k tržným zraneniam v oblasti hlavy bola na miesto privolaná RZP. Na žiadosť záchranárov bola podaná asistencia hliadky MP pri prevoze osôb na ošetrenie do FNsP v Žiline. Menovaní poučení o možnosti regresného konania na Štátnej polícii. Za porušenie § 50 Zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch /zničená stolička/ boli na mieste doriešení v blokovom konaní.

21:35 hod. Na MP oznamovateľ /vodič Taxi služby / nahlásil osobu, ktorá mu vstúpila  na ul. Dlabača do vozidla Taxi služby a požadovala službu prevozu zadarmo, pretože nemá žiadnu hotovosť. Oznamovateľom bola osoba z tohto dôvodu požiadaná a následne viac krát vyzvaná, aby vozidlo opustila. Osoba však výzvy neakceptovala. Po vyvedení z vozidla hliadkou MP uviedla, že nemá doklad totožnosti a nespolupracovala ani pri poskytnutej súčinnosti jej overenia po viacnásobných výzvach, bola predvedená na útvar MP Žilina. Počas zákroku sa osoba – javiaca známky značného požitia alkoholických nápojov - niekoľko krát pokúsila hliadku fyzicky napadnúť a opľuť. Lustráciou zistený Jozef F., bytom Žilina – Závodie . Dychovej skúške na prítomnosť alkoholu sa odmietol podrobiť. Pre porušenie 47/1,a Zák. 372/90 Zb. – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, bol menovaný doriešený vystaveným bloku na pokutu nezaplatenú na mieste.  

11:40 hod. Hliadka MP preverila oznam na OHS ul. Spanyolová, kde sa nachádzal dezorientovaný starší muž, ktorý potreboval urobiť administratívný úkon na MsÚ a pomýlil si budovu OHS s MsÚ. Hliadkou MP  odprevadený na príslušný odbor a po opečiatkovaní žiadosti o umiestnenie do domova dôchodcov a následne prevezený do miesta bydliska.

 

Okrsok Vlčince :

21:53 hod.  Na MP oznamovateľka telefonicky nahlásila, že na sídlisku Vlčince spozorovala líšku, ktorá sa pohybovala v husto obývanej oblasti bez náznakov plachosti. Informácia bude poskytnutá zástupcovi príslušného poľovného revíru.

22:07 hod.  Na MP bol prijatý telefonický oznam od obsluhy PJ Kazačok na ul. Slovanská cesta, ohľadom osoby pod vplyvom alkoholu, ktorá slovne napáda zákazníkov a odmieta opustiť prevádzku. Po príchode hliadky  na miesto už uvedená osoba bola mimo prevádzku a bez viditeľných zranení odchádzala do miesta svojho bydliska.

 

Okrsok Solinky :

08:50 hod. Na MP oznamovateľka nahlásila, že včera na ul. Hlinská  sa jej maloletý syn prepadol do nezabezpečenej kanalizačnej šachty /vodovodný ventil s prietokovým meračom/, ktorá je na pozemku medzi gymnáziom a Váhostavom. K zraneniu jej syna údajne nedošlo, ale žiada o zabezpečenie šachty. Hliadkou  MP zistené, že pozemok patrí Strednej hotelovej škole, ul. Hlinská  Žilina. O udalosti informovaná riaditeľka školy, ktorá uviedla, že na zabezpečení už pracuje. Priestor je riadne označený a poškodený poklop otvoru bude vymenený.

 

Okrsok Hájik

23:35 hod. Na MP  bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom rušenia nočného pokoja hudbou z bytu na prvom poschodí na ul. J. Hronca. Hliadkou bol na mieste prejednaný priestupok proti verejnému poriadku (rušenie nočného pokoja), za ktorý bol a Veronika K. doriešená v blokovom konaní  na mieste. Po doriešení priestupku hudbu vypla.

01:25 hod. Na MP  bola prijatá telefonická žiadosť hliadky OO PZ Žilina – západ o poskytnutie súčinnosti pri odvoze psa, ktorého odchytili na ul. Oslobodenia. Hliadkou MP  bol prevzatý pes (rasa Bernský salašnícky) a dočasne umiestnený v koterci na útvare Mestskej polície z dôvodu, že nebolo možné zistiť jeho majiteľa.

 

45. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 455

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 177

 

Okrsok Mesto - centrum: 

21:40 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ruvačky asi tridsiatich mladistvých osôb pod vplyvom alkoholu pred prevádzkarňou College Club na ul. Štefánikova. Hliadkami  MP  bola na mieste situácia upokojená a všetci účastníci konfliktu boli z miesta vykázaní. K zraneniu osôb v súvislosti s ruvačkou na mieste nedošlo.

02:55 hod. MP zistila pultom centrálnej ochrany signalizovaný prepad herne VIX na ul. Hálková. Prostredníctvom kamerového systému spozorované dve osoby, ktoré vybehli z priestorov herne a utekali smerom na ul. Suvorovovú. V čase o 02:57 hod.  po príchode hliadky MP  na miesto zistené, že v herni došlo k lúpežnému prepadnutiu s použitím plynovej zbrane. Pri lúpeži došlo k zraneniu osoby, zákazníčky (po výstrele z plynovej pištole a kop do oblasti tváre) Katarína H., ktorá sa snažila lúpeži zabrániť. Na miesto privolaná sanitka RZP, ktorej posádka previezla ženu na vyšetrenie do NsP. Súčasne vyrozumené OOPZ Žilina západ. Páchatelia oblečení v rifľových nohaviciach a svetlých mikinách s kapucňami odcudzili približne 4000€, ktoré im vydala Anna Z., ktorá je v herni zamestnaná. Približne v čase o 03:05 hod. hliadkou MP na ul. Lichardová spozorovaní dvaja muži, ktorí zodpovedali popisu. Osoby sa dali na útek a po tom ako preskočili oplotenie areálu Žilinskej univerzity na ul. Komenského hliadke zmizli z dohľadu. Areál kompletne prepátraný aj v súčinnosti s dvojicou psovodov z PZSR, avšak osoby sa nedoparilo vypátrať.

15:45 hod. Kamerovým systémom MP spozorovaná na ul. Národná osoba, ktorá inhalovala z napustených handričiek neznámu látku. Hliadka MP osobu - podľa popisu - zistila na Nám. Hlinku. Na výzvu o predloženie dokladu totožnosti nereagovala a nespolupracovala ani pri podanej súčinnosti overenia jej totožnosti. Po poučení o možnosti predvedenia na útvar MP Žilina z dôvodu overenia jej totožnosti, osoba kládla aktívny odpor. Proti osobe boli použité donucovacie prostriedky hmaty a chvaty, putá. Na MP Žilina bolo lustráciou zistené, že sa jedná o Lukáš H., slabá soc. vrstva. Uviedol, že inhaloval toluén. Po poučení o priestupku, ktorého sa dopustil /§47/1,a Zák. 372/90 Zb. – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, bol doriešený v blokovom konaní .

01:45 hod. Na MP oznamovateľ /čašník z prevádzky Gladiátor/ na ul. Sládkovičová telefonicky nahlásil, že mu z prevádzky odišli hostia bez toho, aby zaplatili útratu. Podľa popisu osoby spozorované prostredníctvom kamerového systému na zastávke MHD na ul. Hurbanová. Po opoznaní osôb poškodeným čašníkom bola útrata v sume 54,04 € uhradená mužom  Milan R., bytom Žilina. Priestupok v zmysle §50 doriešený na mieste v blokovom konaní.

19:22 hod.  Operačný OOPZ telefonicky požiadal MP súčinnosť pri zistení pohybu dvoch rómiek, ktoré mali na Mariánskom námestí okradnúť muža. Obidve rómky /Nikola K., a Alena C., bytom Žilina/ aj s poškodeným Daniel  M., bytom Žilina/ boli zistené na ul. Hodžová. Ďalším šetrením bolo zistené, že oznam nebol zrejme pravdivý. Rómky uvádzali, že od nich podnapitý muž požadoval sexuálne uspokojenie a potom ako ho odmietli ich fyzicky napadol. Odporučené na ošetrenie a následné regresné konanie. Všetky osoby bez viditeľných zranení. Na mieste bola prítomná hliadka OOPZ.

 

Okrsok Vlčince:

12:30 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom ruvačky dvoch osôb a údajnému napadnutiu psom na ul. Kubínska. Po príchode hliadky MP na miesto nedochádzalo k fyzickému napadaniu, ale jednalo sa o partnerskú hádku medzi Richardom P. a Romanou. Menovaná uviedla, že pred príchodom hliadky bola napadnutá psom Richarda P. Viditeľné zranenia nemala, záchranku nepožadovala, oboznámená o možnosti regresného konania. Na mieste sa nachádzala už aj hliadka PZ SR, ktorá si vec prevzala.

22:15 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom rušenia nočného pokoja hlukom stavebných mechanizmov na ul. Dobšinského. Hliadkou MP  bolo vo vnútro bloku zistené, že spoločnosť Sunny House s.r.o., na mieste buduje chodníky novej oddychovej zóny. Na mieste bol prejednaný priestupok proti verejnému poriadku (rušenie nočného kľudu), za ktorý bol stavbyvedúci doriešený v blokovom konaní. V Zápisnici o podaní vysvetlenia sa vyjadril, že betonárske práce musia byť bezpodmienečne ukončené z dôvodu veľkej finančnej náročnosti použitých materiálov a dokončenie bolo počas dňa odložené z dôvodu nepriaznivého počasia.

12:08 hod. Na MP oznamovateľ telefonicky nahlásil znečistenie cestnej komunikácie v prímestskej  časti Trnové. Hliadkou MP na mieste zistené, že znečistenie pochádza z prípravných terénnych zemných prác pri výstavbe rodinného domu. Pôvodca znečistenia Ján B. bytom Krasňany, doriešený v blokovom konaní. Vzhľadom na to že pri činnosti tiež čiastočne poškodil obrubníky, spísaná zápisnica, v ktorej sa zaviazal poškodenú časť opraviť a uviesť do pôvodného stavu.

 

Okrsok Solinky:

09:21 hod. oznamovateľka telefonicky nahlásila značné zadymenie v oblasti za Vuralom. Hliadkou MP na mieste zistení Marcel B., Martin B., bytom Žilina, sociálne slabí obyvatelia, ktorí spaľovali izoláciu z použitej kabeláže. Oheň uhasený, doriešenie napomenutím.

10:39 hod. Na MP bol  prijatý telefonický oznam ohľadom roztržky na ul. Platanová  jej psa s iným psom, ktorý bol údajne venčený bez vôdzky. Hliadkou MP na mieste zistené, že sa oznam zakladá na pravde. Majiteľka psa bez vôdzky Marta H.  priznala, že sa jej pes vyvliekol z obojku a tak bola za porušenie VZN mesta Žiliny 3/2011 o psoch  doriešená v blokovom konaní. Nakoľko ani jeden zo psov nebol zranený, oznamovateľka nepožadovala od hliadky iné riešenie.

21:05 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil sna ul. Gabajová skupinku mladíkov, ktorí sa pohybujú po pristavenom stavebnom lešení k budove a pravdepodobne požívajú alkoholické nápoje. Na mieste zistení a podrobení dychovej skúške na prítomnosť alkoholu Martin G.  a Juraj K. K veci spísaná potrebná agenda. Pre porušenie VZN mesta Žilina č. 15/2012 – požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve /rum/, boli doriešení vystavenými blokmi na pokutu nezaplatenú na mieste.

 

Okrsok Hájik:

22:50 hod. Na MP nahlásil anonym ležiacu osobu pri detskom pieskovisku na ul. M. Bela. Hliadka MP zistila, že sa jedná o Filipa D. pod vplyvom alkoholu, bez zranení, odoslaný do miesta bydliska.

08:08 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že v areáli spoločnosti MT Žilina na ul. Bánovská cesta behá zrejme zatúlaný pes. Kynológom MP pes odchytený, následne odovzdaný majiteľke /Erika D., bytom Severná, Žilina/. Priestupok v zmysle VZN doriešený v blokovom konaní.

23:10 hod. Hliadkou MP pri hliadkovej činnosti na ul. Mesačná zistený otvorený objekt drevospracujúcej dielne. V objekte vizuálne spozorovaný ležiaci muž. Po prebratí zistené, že muž je majiteľ objektu je pod vplyvom alkoholu a v dielni zaspal. 

 

44. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 364

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 164

 

Okrsok Mesto - centrum:

01:50 hod.  Hliadka MP spozorovala na Nám. A. Hlinku  fyzickú potýčku pri ktorej skupina mladých osôb napadla iného muža. Hliadkou MP boli na mieste stotožnení údajní útočníci Alex B., bytom Žilina, Martin K. bytom Mojš  a Klára V. Údajného poškodeného Michal Š. bytom Bitarová  mali zasiahnuť slzotvorným sprejom. Odoslaný na prípadné ošetrenia a regresné konanie.

18:09 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom požiaru v kolónii na ul. Bratislavská. Oznamovateľ uviedol, že na mieste vidieť desať metrové plamene. Hliadkou MP bola na mieste zistená horiaca hromada dreva, s priemerom ohniska asi 2 m. Z dôvodu silného vetra bola vec konzultovaná s OS HaZZ, ktorého operátor na miesto vyslal zásahové vozidlo. V čase o 18:30 hod. bol požiar uhasený. Na základe žiadosti príslušníkov HaZZ hliadka na mieste zotrvala do úplnej likvidácie ohniska, nakoľko boli v minulosti počas hasenia obyvateľmi ohadzovaní kameňmi.

17:15 hod. Na MP oznamovateľ z PJ Hanaro-pub na ul. Na Priekope nahlásil podnapitú ženu v uvedenej PJ, ktorá obťažuje zákazníkov ako aj personál. Hliadkou MP na mieste zistená Milada Š. bývalá zamestnankyňa PJ, ktorá si chcela vybrať mzdu za jeden odpracovaný deň. Nakoľko bola pod silne pod vplyvom alkoholu, bolo jej doporučené, aby sa prišla dohodnúť s bývalým zamestnávateľom na druhý deň v triezvom stave.

09:25 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam servírky prevádzkarne Galéria Silvia na ul. A. Bernoláka ohľadom agresívne sa správajúceho zákazníka. Hliadkou MP bol na mieste zistený Ján F., javiaci známky požitia väčšieho množstva alkoholu, ktorý bol po poučení z miesta vykázaný.

00:40 hod. V súčinnosti s hliadkami PZSR vykonaná kontrola na ul. Na Priekope prevádzkovej jednotky Nosorožec, kde sa pred prevádzkou nachádzali desiatky podnapitých zákazníkov. Zodpovedná osoba PJ argumentovala v zmysle VZN 5/2016 – uzavretá spoločnosť, čo však bolo nezlučiteľné s reálnym stavom. Za nedodržanie zatváracích hodín bola doriešená v blokovom konaní . Následne bola vyzvaná aby PJ uzatvorila v čo najkratšom čase. Kontrola v čase o 02:00, počas ktorej bola hliadka MP  požiadaná obsluhou o pomoc pri vyvedení posledného spiaceho zákazníka. Jednalo sa o  Ján M. Tvrdošín, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, bez zranení a potreby ošetrenia. Po vyvedení z prevádzky odporučený do miesta pobytu. Prevádzka uzatvorená. 

03:20 hod.   Hliadkou MP zistené na ul. Kálov poškodenie svetelnej reklamy, ktorú spôsobil Rastislav Z.  Žilina. Menovaný pod vplyvom alkoholu s drobným rezným poranením ruky, ktoré si spôsobil pri poškodzovaní uvedenej reklamy. Ošetrenie odmietol. Po poučení bol odporučený do miesta bydliska. Nakoľko nebolo možné sa telefonicky kontaktovať so zástupcom reklamnej agentúry, bude o veci informovaný. Po vyčíslení škody bude vec postúpená na ďalšie riešenie.

 

Okrsok Vlčince:

10:30 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom partie podnapitých mužov, ktorý mali sedieť pri obchode CBA na ul. Slovanská cesta a obťažovať okoloidúcich. Hliadkou MP na mieste zistení traja bezdomovci, značne pod vplyvom alkoholu, s ktorými nebola možná zrozumiteľná komunikácia. Po výzve dvaja z nich odišli, a tretí, ktorý nebol schopný samostatnej chôdze ostal na mieste na pretriezvenie. Hliadkou MP boli poučené aj predavačky v PJ CBA o predaji alkoholu zjavne podnapitým ľuďom.

 

Okrsok Solinky:

22:43 hod. MP požiadala operačná HaZZ o označenie šachty bez poklopu, z ktorého vytiahli psa majiteľke pani K. Šachta sa má nachádzať pri betónovej spojnici pre peších z Bytčice koniec ul. A. Bielka a sídliska Solinky /cca 50m od konca domov, cca 10m od cesty na lúke po ľavej strane/. Pri príchode hliadky MP sa na mieste hliadka HaZZ už nenachádzala a ani po telefonickom kontakte s operačnou HaZZ otvorenú šachtu hliadka MP nenašla. Ponechaný odkaz rannej zmene za účelom označenia šachty a vyrozumenia zodpovednej firmy, ktorej šachta patrí.

 

Okrsok Hájik:  

14:15 hod. Na MP prijatý oznam o uniku splaškovej vody zo žumpy, ktorú údajne spôsobujú obyvatelia domu na ulici Námestie Sv. Jána Bosca v prímestskej časti Bánová . Hliadkou MP na mieste zistení Eliáš H. ,bytom Žilina a Simona F., bytom Kysucké Nové Mesto momentálne žijúci v predmetnej nehnuteľnosti. Títo uviedli, že kanalizačný poklop z ktorého splašky unikajú nie je súčasťou nehnuteľnosti a je na verejnom priestranstve. Následným preverovaním zistené, že vec už má v riešení oddelenie životného prostredia MsÚ Žilina.

18:40 hod. Na MP  oznamovateľ telefonicky nahlásil, že v opustenom vyhorenom dome na ul. Na Zápletí sa zdržiavajú osoby, ktoré sa medzi sebou napádajú. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej boli v totálne zdemolovanom dome zistení bratia Adam F. a Marko F., ktorí uviedli, že ich otec vyhodil z domu a v ruinách dočasne prespávajú. V čase kontroly na mieste nedochádzalo k narúšaniu verejného poriadku.

23:25 hod. Na MP oznamovateľka /pracovníčka Supermarketu Tesco /na Hájiku telefonicky nahlásila, že dvojica zrejme podnapitých mladíkov búcha na vchodové dvere a vulgárne uráža vo vnútri pracujúcich zamestnancov. S krátkym odstupom prijatý telefonát z dispečingu DPMŽ týkajúci sa signalizácie poškodenia predajného automatu na cestovné lístky. Hliadkou MP pri zastávke zistení Filip Š., bytom  Žilina a Marián Letko, bytom  Žilina, ktorí sa priznali, že sa pohybovali v okolí Tesca a zastávky DPMŽ. Pri kontrole predajného automatu zistená pravdepodobne poškodená elektroinštalácia. 

16:32 hod. Na MP  bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom skupinky detí píšucej fixkami po stenách podchodu na Slnečných schodoch. Hliadkou MP  boli na mieste zistené dve mladistvé osoby, ktoré na mieste vyhotovili dva nápisy v znení „A.C.A.B“ o rozmeroch 5 x 10 cm. Jednalo sa o osoby  Dominik F. a Miroslav Z., ktoré boli za priestupky proti verejnému poriadku (znečistenie verejnoprospešného zariadenia) doriešené v blokovom konaní na mieste. Po doriešení nápisy očistili. Pred prejedaním priestupkov bola vec konzultovaná s OO PZ Žilina – západ. 

 

OKTÓBER 2017

43. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 445

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 184

 

Okrsok Mesto -  centrum:

02:45 hod. Na MP nahlásila oznamovateľka /obsluha prevádzky Berlin Kebab/ na Mariánskom námestí  osobu, ktorá svojím správaním narúša chod prevádzky /nepovolené vytváranie videozáznamu, obťažovanie zákazníkov a personálu/ a po výzvach aby prevádzku opustil nereaguje. Hliadkou MP z prevádzky vyvedená osoba nedisponovala dokladom totožnosti a aj po márnych výzvach nespolupracovala pri jej overení. Z dôvodu jej overenia bola predvedená na útvar MP Žilina, kde predložila doklad totožnosti. Jednalo sa o Anton K. značne pod vplyvom alkoholu. Pre porušenie §47/1,a Zák. 372/90 Zb. – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci bol doriešený v blokovom konaní. Personál bol poučení o možnosti podať podnet na Úrad na ochranu osobných údajov, nakoľko menovaný zhotovoval videozáznam s ich tvárami bez ich súhlasu.

17:42 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom skupiny osôb kopajúcich do smetných nádob pri objekte knižnice na ul. A. Bernoláka. Prostredníctvom kamerového systému bola pri stánku Topasu zistená sedemčlenná skupina mladých mužov, z ktorých jeden kopal do novinového stánku. Následne skupina pokračovala premostením na ul. Nešporova. Hliadkami MP bola táto skupina zistená na križovatke ulíc Nešporova a A. Rudnaya. V rovnakom čase sa na miesto dostavila motorizovaná hliadka OO PZ Žilina – západ, kedy dvaja členovia z uvedenej skupiny fyzicky napadli príslušníka Policajného zboru. Z uvedeného dôvodu boli proti osobám použité donucovacie prostriedky (hmaty a chvaty sebaobrany, putá) a následne bola hliadke RP poskytnutá súčinnosť vo forme predvedenia osôb na najbližší útvar Policajného zboru. Na základe osobnej znalosti bolo zistené, že sa jedná o osoby Filip Ch. a Nikolaj T. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa a potreby ďalšej súčinnosti na útvare Policajného zboru, hliadky zotrvali na OO PZ Žilina – západ do nasledujúcej zmeny.

20:31 hod. Oznamovateľ z PJ U Rybkára na ul. Vurumová telefonicky nahlásil, že má v prevádzke dvoch mužov, ktorí odmietajú zaplatiť za skonzumovaný alkohol. Hliadkou MP na mieste zistení podnapití Tomáš Š. bytom Žilina a Martin B. bytom  Žilina, ktorí sa medzi sebou pred príchodom hliadky pobili. Po pohovore útrata  uhradená, obidvaja poučení o možnosti riešiť fyzický konflikt v regresnom konaní. Nikto z prítomných nemal viditeľné zranenia.

22:34 hod.  Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam člena vlastnej ochrany objektu Dymos Slovakia ohľadom fyzického napadnutia zamestnanca spoločnosti skupinou osôb rómskej národnosti. Hliadkami MP bolo za účelom zrýchleného presunu na miesto preverenia použité zvláštne výstražné a zvukové znamenie. Na mieste bol zistený poškodený Martin M., ktorý uviedol, že k napadnutiu jeho osoby došlo na ul. Hollého približne jednu hodinu pred telefonickým oznamom. Menovaný bol poučený o možnosti ošetrenia a následnom podaní oznámenia na najbližšom útvare Policajného zboru.

02:19 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam servírky prevádzkarne Bluff na ul. Horný val ohľadom fyzického napadnutia člena vlastnej ochrany mužom pod vplyvom alkoholu. Hliadkami MP  bol na mieste zistený poškodený Martin K. s roztrhaným odevom, bez viditeľných zranení, ktorý na mieste ako útočníka označil muža pod vplyvom alkoholu. K veci ďalej uviedol, že tento muž na neho fyzicky zaútočil po tom, ako sa mu vyhrážal zabitím. Jednalo sa o osobu Stanislav T., ktorý bol zadržaný a odovzdaný privolanej hliadke OO PZ Žilina – západ.  

16:45 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom diviaka väčšieho vzrastu, ktorý uviazol v oplotení rodinného domu na ul. Holubia v mestskej časti Vranie a hrozí napadnutie obyvateľov. Hliadkou MP  bolo za účelom presunu na miesto preverenia použité zvláštne výstražné zvukové a svetelné znamenie. Po príchode na miesto bol na ceste zistený sediaci, poranený žijúci diviak. Vo veci bol vyrozumený správca poľovného revíru Považský Chlmec, ktorý prisľúbil vyslanie poľovníkov. Do ich príchodu bolo miesto pred vstupom osôb zabezpečené hliadkou. V čase o 17:15 hod. sa na miesto dostavili poľovníci, ktorí diviaka utratili.

 

Okrsok Vlčince:

07:40 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam vodiča MHD  ohľadom osoby pod vplyvom alkoholu, ktorá odmieta vystúpiť z trolejbusu na ul. Fatranská. Hliadkou MP  bol na mieste zistený Stanislav V., ktorý bol z trolejbusu vykázaný.

00:02 hod.  Na MP oznamovateľka p. Zuzana P. bytom Žilina  telefonicky nahlásila, že jej podnapitý manžel sa v spoločnom byte dopúšťa domáceho násilia. Vec riešená v súčinnosti s hliadkou OOPZ Žilina východ, ktorej členovia podnapitého muža vykázali z obydlia. V byte sa nachádzali aj dve maloleté deti. Žiadna z osôb nemala viditeľné zranenia.

 

Okrsok Solinky:

12:18 hod.  Na MP  nahlásil anonym znečisťovanie verejného priestranstva skupinou osôb ohorkami na ul. Gabajova. Hliadka MP zistila, že sa jedná o študentky Súkromnej obchodnej akadémie. O veci oboznámený ich  triedny učiteľ, ktorý uviedol, že študentky budú doriešené v jeho kompetencii.

23:00 hod. Na MP prijatý telefonický oznam ohľadom ležiacej osoby na ul. Bystrická Bytčica. Hliadkou MP na mieste zistený Tomáš K.  pod vplyvom alkoholu, viditeľné zranenia nemal, záchranku nepožadoval, prebratý a ponechaný na mieste na pretriezvenie. Nakoľko bola s menovaným ťažká komunikácia, nebolo možné zistiť iné osobné údaje.

12:54 hod. Na MP  oznamovateľ telefonicky nahlásil neznesiteľné, hlučné správanie sa rómskej rodiny bývajúcej v byte na ul. Borova Žilina. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej bolo zistené, že do domácnosti Drahomíry Š. sa dostavila jej podnapitá matka, ktorá sa nekontrolovateľne správa. Vykonaný pohovor, situácia čiastočne upokojená. V čase o 14.30 hod. telefonoval manžel menovanej a požiadal o asistenciu pri odchode manželky z domácnosti, vzhľadom na jej agresívne správanie. V čase príchodu hliadky MP rómska rodina uviedla, že privolali sanitku vzhľadom na podozrenie, že matka zjedla lieky, ktoré zapila alkoholom. Po príchode sanitky poskytnutá asistencia zdravotníckemu personálu.

 

Okrsok Hájik:

12:50 hod. Na MP nahlásil oznamovateľ, že na ul. Bánovská cesta na vozidle, na ktoré bolo na podnet PZ SR založené TPZOV, je poškodený zámok na dverách a otvorené zadné okno, chýbajúci blatník. Následne telefonicky vyrozumený operačný OO PZ západ, ktorý uviedol, že majiteľa sa nepodarilo kontaktovať.

15:20 hod. MP oznamovateľka  telefonicky požiadala o asistenciu hliadky pri prevzatí syna, ktorého jej mal odovzdať bývalý druh a otec, vzhľadom na jej obavu z jeho agresívneho správania. Za prítomnosti hliadky si oznamovateľka dieťa prevzala do opatery. Bez narušenia verejného poriadku.

 

42. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 423

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 168

 

Okrsok Mesto - centrum:

01:00 hod. Hliadkou MP bol  prijatý oznam od okoloidúceho ohľadom volania o pomoc z lešenia ZUŠ L. Árvaya. Hliadka MP na najvyššom rade konštrukcie spozorovala ako neznámy mladý muž javiaci známky požitia pravdepodobne omamných látok, ktorý uvádzal, že nedokáže z lešenia zliezť. Za pomoci hliadky muž z lešenia zliezol.    

22:27 hod. Hliadka MP na Dolnom vale zistila muža javiac známky požitia alkoholu, ktorý  sa správal agresívne a verbálne napádal okoloidúcich. Nakoľko odmietol preukázať svoju totožnosť aj po opakovaných výzvach, bol za účelom zistenia totožnosti predvedený na útvar mestskej polície. Preverovaním bolo zistené, že jednalo o osobu Anton G. S menovaným bol na útvare mestskej polície prejednaný priestupok proti verejnému poriadku (neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa), za ktorý bol doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste .

19:00 hod. Kamerovým systémom MP v Sade na studničkách zistený priestupok podľa VZN mesta Žilina č. 15/2012 – požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve /víno/, ktorého sa dopustili  Mária S., Mária L. a Adrián C., všetci boli po poučení doriešení blokom na pokutu nezaplatenú na mieste. V ich prítomnosti boli zistené dve maloleté osoby, ktoré sa podrobili dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s pozitívnymi výsledkami Dominik B., - 0,04mg/lit. / a Miroslav B.  - 0,17 mg/lit. /. Nakoľko rodičia maloletých sa nenachádzali v mieste bydliska a nebol na nich iný možný kontakt, boli odoslaní do miesta bydliska.

00:48 hod. Personál charity na ul. Predmestskej požiadal MP o pomoc ohľadom podnapitého klienta charity, ktorému nebol umožnený vstup nakoľko bol pod vplyvom alkoholu.  Hliadkou MP na mieste odoslaný mimo charity.

15:50 hod.  Na MP oznamovateľka nahlásila muža, ktorý bez príčin na ul. Hálkova vstupuje do vozovky, zastavuje vozidlá a obťažuje ľudí na zastávke MHD. Po príchode hliadky bol na mieste zistený asociál Pavol L., silne pod vplyvom alkoholu, ktorý bol po poučení z miesta vykázaný.

 

Okrsok Vlčince:

16:40 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom vozidiel stavby, ktoré na ul. Fatranská  poškodili kvetináč z tvárnic osadený obyvateľmi. Hliadkou MP bol na mieste kontaktovaný zodpovedný vedúci, ktorý sa zaviazal zjednať nápravu.

20:15 hod.  Operátor 112 požiadal o preverenie oznamu na ul. Bagarova, podľa ktorého  pri predajni COOP Jednota leží na zemi muž so zranením hlavy a pod vplyvom alkoholu. Hliadkou MP zistený Ivan M. značne pod vplyvom alkoholu, so slabou komunikáciou. Zranenie zistené na hlave, ktoré bolo už odborne ošetrené /stehy/. Iné zranenia zistené neboli. Po krátkej dobe sa menovaný prebral a smeroval do miesta pobytu. Telefonicky vyrozumená RZP.

 

Okrsok Solinky:

23:10 hod. Na MP oznamovateľka /čašníčka reštaurácie Mirti/, A. Rudnaya nahlásila muža, ktorý vošiel do prevádzky a požiadal ju, aby zavolala políciu, nakoľko bol napadnutý neznámymi mužmi. Po príchode hliadky bol na mieste zistený Milan K., ktorý uviedol, že bol napadnutý mužmi sediacimi v prevádzke Ján R, a Rastislav Č. bytom  Žilina. Menovaní muži ako aj prítomná čašníčka uvedené tvrdenie údajného poškodeného popreli. Poškodený muž bol bez viditeľných zranení, poučený a odoslaný na prípadné ošetrenie.

23:05 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil na ul. Tajovského troch mužov, ktorí požívajú alkohol, rozbíjajú fľaše a kopú do zaparkovaných vozidiel. Po príchode hliadky boli na mieste hliadkou zadržaní traja muži: Erik B. doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste za porušenia § 47/1, d zák. č. 372/1990 Zb. , Samuel M. doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste  za porušenie §47/1 d  zák. č. 372/1990 Zb. – znečistenie VP odpadkami a Martin R. doriešený blokom na pokutu nezaplatenú na mieste za porušenie VZN 15/2012 – alkohol /vodka/ na verejnosti. Poškodenie vozidiel ani iného majetku na mieste zistené nebolo.

04:45 hod. Oznamovateľka /personál čerpacej stanice/ ul .Osiková, nahlásila že do predajne vošiel muž a pýtal si lano s tým že sa chce obesiť. Po odmietnutí zo strany personálu muž odišiel. Hliadkou MP skontrolované okolie čerpacej stanice, bez zistenia podozrivého. Personál poučený vyrozumieť aj štátnu políciu. 

01:26 hod.  Na MP oznamovateľ nahlásil požiar na ul. Borová  osobného motorového vozidla. Odporučený informovať HaZZ na t. č. 150. Na miesto vyslaná hliadka MP a telefonicky informovaná stála služba OOPZ Žilina – Západ. Po uhasení požiaru bolo zistené, že sa jedná o vozidlo zn. Audi A6 s nečitateľnými prevoznými tabuľkami. K škodám na iných motorových vozidlách pravdepodobne nedošlo.

 

Okrsok Hájik:

20:12 hod. Na MP bol  prijatý telefonický oznam ohľadom ležiacej ženy pod vplyvom alkoholu na ul. Petzvalova. Hliadkou MP  na mieste zistená Monika K., trvale bytom Žilina, pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení. Za asistencie hliadky odovzdaná matke v mieste trvalého bydliska.

20:43 hod. Na MP nahlásil vodič trolejbusu , osobu pod vplyvom alkoholu, ktorá nie je schopná odísť z trolejbusu na ul. Stodolová. Hliadkou MP  na mieste zistený Šimon F., silno pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení. Nakoľko sa jednalo o maloletú osobu, bola telefonicky vyrozumená matka Renáta F., ktorá si na mieste syna  prevzala a s privolanou RZP sa presunula do FNsP v Žiline. S menovaným nebolo možné vykonať dychovú skúšku.  

 

41. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 564

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 204

 

Okrsok Mesto - centrum:

20:30 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam oznamovateľky ohľadom ležiacej osoby na Nám. hrdinov v mestskej časti Budatín. Hliadkou MP  bol na mieste zistený muž javiaci známky požitia alkoholu, ktorý na prebudenie začal reagovať agresívne a pokúsil sa fyzicky napadnúť členov hliadky. Z uvedeného dôvodu boli proti mužovi použité donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty a putá) a nakoľko odmietol preukázať svoju totožnosť, bol predvedený na útvar mestskej polície za účelom zistenia totožnosti. Jednalo sa o osobu Ľuboš K. S menovaným bol na útvare mestskej polície prejednaný priestupok proti verejnému poriadku (neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa), za ktorý bol blokom na pokutu nezaplatenú na mieste.

17:35 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom rómskych občanov  hádžucich kamene po pracovníkoch kontajnerového prekladiska na ul. Bratislavská. Hliadkou MP bola na mieste zistená skupina osôb zodpovedajúca popisu, ktorá na prítomnosť hliadky reagovala útekom za koľajisko. Na mieste neboli zistené žiadne zranené osoby.

03:00 hod. Kamerovým systémom MP spozorovaný na ul. Národná podozrivý muž, ktorý sa snažil pomocou náradia schovaného pod bundou vypáčiť dvere na prevádzke občerstvenia Kebap. Po neúspešnom pokuse o vniknutie sa presunul k PJ Iris obuv, kde sa mu podarilo dvere vypáčiť. Následne muž vnikol dnu. Po krátkej chvíli sa z prevádzky rýchlou chôdzou odoberal smerom na Hlinkovo námestie. Tu bol pri hoteli Astória zadržaný pripravenými hliadkami MP Žilina. Za pomoci hmatov a chvatov bol muž spacifikovaný a boli mu založené putá. Muž mal na rukách pracovné rukavice, pri sebe páčidlo, skrutkovač, vreckový nôž, mobilný telefón a baterku. Jednalo sa o Ján V.  Rudé , bytom ČR. Pri vyťažovaní sa priznal k neúspešnému pokusu o vlámanie do mäsiarstva Gaško – Veľká Okružná , čo bolo potvrdené hliadkou MP pri následnej kontrole. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ SR Žilina – Východ, ktorá si prevzala realizáciu prípadu.  Hliadkami boli do konca služby skontrolované prevádzkové jednotky v centre mesta, pričom boli zistené ďalšie drobné poškodenia vstupných dverí niekoľkých PJ, na PJ Kebap a Gaško došlo k značnému poškodeniuvstupných dverí.

17:50 hod. Sad SNP – Hliadkou zistená mladá žena bližšie nešpecifikovaným záchvatom, pri ktorom opakovane upadala do bezvedomia. O veci bola vyrozumená RZP a do jej príchodu boli slečne monitorované životné funkcie. Po príchode RZP si ju jej posádka prevzala do opatery.

08:30 hod. Na základe požiadavky OOPZ -Žilina -východ vyslaný pracovník odchytového oddelenia na ul. Pri Kysuci, doriešenie  incidentu, kedy bol poškodený Milan H., pohryzený psom ešte dňa 8.10.2017 a majiteľ psa odmietal predložiť očkovací preukaz od zvieraťa. Pracovníkom odchytového oddelenia sprostredkovaná komunikácia medzi veterinárom a majiteľom psa pán T., poškodeným a obvodným oddelením OOPZ. Na základe uvedeného zjednaná náprava a pes bol vyšetrený v zmysle zákona. Zúčastnené strany vyrozumené.

17:20 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom zvieraťa, ktorý uviazol v odtokovej rúre vyúsťujúcej do potoka v obci Vranie. Hliadkou MP bol na mieste zistené, že v šachte sa nachádza žijúci zranený diviak. Vo veci bol vyrozumený správca poľovného revíru Považský Chlmec, ktorý prisľúbil prevzatie diviaka na mieste. Do jeho príchodu bolo miesto zabezpečené hliadkou MP.

 

Okrsok Vlčince:

17:24 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil údajnú bitku na ul. Nanterskej. Vyslané hliadky MP po prepátraní okolia zistili dvoch podozrivých mladíkov Michal P., bytom Žilina a Marko T., bytom Žilina zjavne ovplyvnených psychotropnými látkami a alkoholom.

14:55 hod. Oznamovateľ nahlásil problémy s obsahom kontajnerov na ulici Cesta k Palovej Búde, ako uviedol jedná sa o silný zápach. Šetrením zistené vec sa už riešila za asistencie HaZZ a obsah kontajnerov bol odstránený/prípravok na likvidáciu hmyzu/ problém pretrváva vďaka tomu že časť obsahu zapáchajúcej látky vytiekol do kontajnera. Vykonaný kontakt na T+T, tu bol poskytnutý telefonický kontakt na zodpovednú osobu.

15:50 hod. prijatý telefonický ohľadom venčenia psov v areály školy Varšavská. Hliadkou MP na mieste zistené, že oznam sa zakladá na pravde a na mieste bol Miloš B. za porušenie VZN 3/2011 – zákaz vstupu so psom, doriešený v blokovom konaní a následne areál opustil.

 

Okrsok Solinky:

14:30 hod. Na MP oznamovateľ Stanislav O., nahlásil na ul. Bajzova vzájomný spor so svojou nevlastnou sestrou, ktorá sa nachádza v prítomnosti bezdomovcov a odmieta mu vrátiť jeho kľúče od chaty. Bezdomovci v jej prítomnosti ho mali údajne fyzicky napadnúť. Po príchode hliadky sa fyzické napadnutie nepotvrdilo. Oznamovateľ bol pod vplyvom alkoholu, bez zranení.

 

Okrsok Hájik:

03:32 hod. MP požiadala  operačná tiesňovej linky 112 o preverenie oznamu Petra Ď., ktorý sa nachádza na ul. Petzvalova  a má zdravotné problémy. Hliadka MP  menovaného našla sedieť na zemi, pričom tvrdil, že má psychické problémy, ušiel z psychiatrickej liečebne a v minulosti sa pokúsil o samovraždu. Spätne vyrozumená operačná 112, ktorá na miesto vyslala RZP. Menovaný prevezený na ďalšie vyšetrenie do FNsP Žilina.

23:05 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil na ul. Kvačalova rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou v byte. Po príchode hliadky v byte označenom oznamovateľom nikto neotváral, hudba v prítomnosti hliadky utíchla. Oznamovateľovi bolo odporučené vec riešiť prostredníctvom správcu bytovky.

09:40 hod. Na MP  bol prijatý telefonický oznam servírky PJ Šport bar aréna na Nám. mladosti ohľadom agresívneho zákazníka. Hliadkou MP  bol na mieste zistený František F., javiaci známky požitia väčšieho množstva alkoholu, ktorý bol po poučení z miesta vykázaný.

 

ZjNlM