AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 38% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 33% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac September 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1686

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 891

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac August 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1872

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1185

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1400

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 960 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí a činnosti hliadok MP Žilina za týždeň.

OKTÓBER 2019

41. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 369

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti:197 

13.10.2019 - 22:35  hod. Nahlásená nezvestnosť ženy, ktorá neprišla do práce a odpovedala matke sms správou, že si siahne na život. V čase o 23:15 hod., bola hliadkou MP nájdená na ul. P. O. Hviezdoslava. Telefonicky vyrozumený operačný dôstojník KR PZ Žilina, ktorý na miesto vyslal hliadku OO PZ Žilina – Východ a nájdenú nezvestnú ženu si prevzali.

13.10.2019 - 00:20 hod. Oznamovateľ nahlásil ležiacu osobu na schodoch ZŠ Hájik. Hliadkou MP na mieste zistený maloletý chlapec, pod vplyvom alkoholu čo následná potvrdila aj dychová skúške na zistenie obsahu alkoholu v dychu. Vykonaný pokus o zistenie zákonného zástupcu, pričom bolo zistené, že sa v byte nachádza iba mladistvá sestra maloletého bez dozoru dospelej osoby. Na matku nebolo možné vykonať kontakt. Bola kontaktovaná pracovníčka sociálnej kurately, ktorá požiadala umiestniť maloletého chlapca na detskom oddelení NsP Žilina. Následne privolaná sanitka, ktorá maloletého previezla na uvedené oddelenie. Ďalšie riešenie v nasledujúcich zmenách po dohode so socialnou kuratelou.

40. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 391

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 211

02.10.2019 - 14:57 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ruvačky na ul. Bratislavská, kam boli vyslané hliadky MP a vo veci bol vyrozumený operačný KR PZ, ktorý na miesto vyslal hliadky PMJ. Na mieste zistený muž v bezvedomí, ktorému bola privolaná RZP a do jej príchodu boli mužovi monitorované životné funkcie. Následne sa na miesto dostavila posádka RZP, ktorá si muža prevzala. Hliadkami situácia upokojená.

04.10.2019 – 23:43 hod. Hliadkou MP na Nám. A. Hlinku bola spozorovaná bitka dvoch osôb. Následne zadržaný muž, ktorý sa z miesta sa pokúsil utiecť. Ďalší na mieste prítomný muž  uviedol, že jeho a aj jeho priateľku agresívny muž bezdôvodne fyzicky napadol. Poškodený  mal viditeľné podliatiny v oblasti tváre. Odoslaní aj s partnerkou na ošetrenie, poučení o možnosti regresného konania. Vzhľadom na to, že agresívny muž opakovane neuposlúchol výzvy verejného činiteľa a neustále sa pokúšal o útek, boli použité donucovacie prostriedky, putá.

05.10.2019 - 15:38 hod. Oznamovateľ nahlásil, že jeho otec nereaguje na telefón ani na klopanie na dvere. Ma obavu, aby sa mu niečo nestalo. Hliadka MP na mieste zistila, že oznam sa zakladá na pravde. Bola privolaná hliadka OO PZ Západ aj Hasiči. Po otvorení bytu hasičmi bola v byte nájdená nehybná osoba, ktorá nejavila známky života.

YjIzND