AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3POĎAKOVANIA...  Vážený pán náčelník, dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 40% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2018:                              MP na facebooku                             

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2072

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1032

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2018:                                  

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1734

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 768

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2018:                                           

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2463

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1129 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

JÚL 2018

30. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 358

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 169

Okrsok Mesto – centrum:

11:00 hod. Oznamovateľ nahlásil osoby, ktoré vynášajú starý nábytok ku kontajnerom a zakladajú tam skládku. Hliadkou MP na mieste zistený muž Jiří F., bytom Žilina, ktorý bol za priestupok doriešený v blokovou pokutou, následne skládku odstránil.

15:00 hod. Na MP bola prijatá telefonická žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri ošetrení pacienta na psychiatrickom oddelení FNsP v Žiline. Hliadkou MP  na mieste bolo zistené, že osoba nebezpečná pre seba a okolie unikla z oddelenia pred príchodom hliadky. Na základe popisu bol následne pacient zadržaný na Nám. J. Pavla II. a následne prevezený na psychiatrické oddelenie, kde si ho prevzali zdravotníci.

18:34 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že jej dcéra odmieta umožniť vstup do bytu. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej uviedla, že matka chodí domov v katastrofálnom stave následkom nadmernej konzumácie alkoholu, čo ona už odmieta tolerovať. Následne sa pri pohovore metka odobrala susedovi, s ktorým má podľa vyjadrenia dcéry rovnakú záľubu.

22:15 hod. Oznamovateľka nahlásila, že u nej v byte na ul. Sasinkova sa zdržiava Lukáš H., pod vplyvom psychotropných látok /toluén/ a má obavy o svoju bezpečnosť. Po príchode hliadky MP sa na mieste menovaný nenachádzal. Nebol zistený ani po kontrole blízkeho okolia. V čase o 23:50 hod. oznamovateľka opätovne nahlásila, že menovaný sa vrátil a odmieta z jej bytu odísť. Hliadkou bol po poučení z bytu vykázaný. Oznamovateľke bolo odporučené byt uzamknúť.

21:50 hod. Operátor linky 155 požiadal MP o súčinnosť pri overení oznamu Daniely Š., nachádzajúcej sa na autobusovej stanici, ktorá pravdepodobne pod vplyvom alkoholu požadovala urgentne sanitku RZP. Hliadkou bola oznamovateľka zistená na zastávke č.6. Uviedla, že má silné bolesti v nohách a nedokáže chodiť – pravdepodobne po predošlej operácií stehenných kĺbov. Vec telefonicky nahlásená na linke 155 a na miesto bola vyslaná sanitka RZP, ktorej posádka si menovanú prevzala. 

Okrsok Vlčince

0:50 hod. Oznamovateľka nahlásila rušenie nočného kľudu na ul. Bulharská. Hliadkou MP na mieste zistení viacerí mladí ľudia a nakoľko bolo podozrenie z možnej konzumácie alkoholu, bola na mieste mladistvých vykonaná dychová skúška pričom u jedného z nich s pozitívnym výsledkom, Tomáš F., /0,98 mlg 1/L/. Na miesto privolaná zákonná zástupkyňa /matka/, ktorá si syna prevzala. Zvyšná mládež odoslaná do miesta bydliska.

Okrsok Solinky:

01:00 hod Oznamovateľ nahlásil na zemi ležiacu osobu na ulici Hlinska, Po príchode hliadky MP na miesto bolo zistené že sa jedná o Janu K., bez zranení pod vplyvom alkoholu.  Odoslaná do miesta bydliska.

Okrsok Hájik:

22:37 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil zrazeného diviaka na ul. Hôrecká. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej bolo zistené uhynuté zviera, ktoré však netvorilo prekážku cestnej premávky. O situácii vyrozumený príslušný správca poľovného revíru.

02:39 hod. Na MP nahlásil anonym rušenie nočného kľudu reprodukovanou  hudbou, ktorá sa šíri z PJ Šport Club Bánova. Hliadkou MP za nedodržanie zatváracích hodín v uvedenej prevádzke bola Katarína G., doriešená na mieste v blokovom konaní. Hudba vypnutá, akcia ukončená. 

29. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 402

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 201

Okrsok Mesto – centrum:

01:10 hod. Hliadkou MP na Nám. A. Hlinku bol  spozorovaný muž, ktorý neprimeraným spôsobom vykrikoval na okoloidúce osoby. Na upozornenie nereagoval a neupustil od svojho konania ani po viacerých márnych výzvach hliadky MP. U muža bola spozorovaná fľaška s obsahom toluénu a touto látkou napustená textilná handrička, ktorú priebežne inhaloval. Z bezpečnostných dôvodov boli mužovi tieto látky odobraté. Po neustálom ignorovaní výziev hliadky a odmietaní preukázať svoju totožnosť, bol predvedený na útvar MP, kde predložil doklad totožnosti. Jednalo sa o  Lukáš H., byt. Žilina – po poučení o priestupku podľa §47/1,a Zák. 372/90 Zb. – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci – bol doriešený pohovorom. Slabá soc. vrstva. Následne bol prepustený a odporučený do miesta momentálneho pobytu.

20:10 hod. Kamerovým systémom mesta na Nám. A. Hlinku zistená osoba, na ktorú bolo vyhlásené pátranie Okresným súdom v Žiline, nakoľko sa vyhýbal nástupu do VTOS. Jednalo sa o Juraj L., byt. Žilina. Menovaný bol zadržaný s použitím donucovacích prostriedkov - putá na ul. Národnej. Hliadkou OO PZ Žilina – Východ  prevzatý pred budovou železničnej stanice na ul. P. O. Hviezdoslava.

20:13 hod. Na MP  sa  dostavila neznáma žena ktorá uviedla, že na ul. Hollého stojí motorové vozidlo zn. Ford s kľúčmi v dverách vodiča. Hliadkou MP  bolo vozidlo zabezpečené a kľúče uložené na útvare mestskej polície. V čase o 20:20 hod. sa na základe lustrácie dostavil na mestskú políciu držiteľ vozidla Ján Z., ktorý si vozidlo zabezpečil. 

07:12 hod. Kamerovým systémom mesta na autobusovej stanici bol na základe osobnej a miestnej znalosti spozorovaný muž podozrivý z lúpežného prepadnutia, ku ktorému došlo v nočných hodinách v podchode železničnej stanice. Uvedený muž Jozef M., bol hliadkou MP  zadržaný pri stánku PJ Slimák. U muža bola vykonaná bezpečnostná prehliadka a z bezpečnostných dôvodov použité putá. Následne si muža po príchode prevzali privolaní príslušníci PZ SR – OKP.

23:43 hod. Oznamovateľ telefonický nahlásil, že v Plzenskej reštaurácií na Mariánskom námestí je dezorientovaná staršia žena. Hliadkou MP bola na mieste zistená Jozefa J. Vzhľadom na vysoký vek a mentálny stav bola menovaná prevezená do miesta trvalého bydliska jej sestry , ktorá si ju prevzala. 

16:45 hod. Na MP oznamovateľ  nahlásil, že v jeho prevádzke na ul. Makovického si zákazníčka zabudla peňaženku. Hliadka MP na mieste v prítomnosti oznamovateľa nález prevzala a prepočítala hotovosť. V peňaženke sivočiernej farby sa nachádzal cestovný pas na meno Michaela M.  Zistený  pobyt menovanej. Veci odovzdala majiteľke. 

02:07 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam muža pravdepodobne pod vplyvom alkoholu ohľadom ruvačky, ku ktorej dochádzalo na ul. Kuzmányho. Prostredníctvom kamerového systému bolo zistené, že na uvedenej ulici dochádza k ruvačke asi 15 osôb a presunu vzájomne sa napádajúcich skupín osôb. Na miesto boli vyslané hliadky MP. Hliadkou MP bola na ul. Hurbanova zistená skupina mladých mužov rómskej národnosti, ktorá unikala smerom na ul. Framborská a na prítomnosť hliadky reagovala útekom späť do priestoru pred Rosenfeldovým palácom. Tu bola skupina osôb hliadkou MP zadržaná a bolo jej zabránené k úteku. Jednalo sa o osoby Kristián B., Miroslav B., Bruno B., Pavol R. a Marek B., ktorí uviedli, že boli na ul. Kuzmányho fyzicky napadnutí posádkou vozidla Land Rover. Následne sa pred Rosenfeldov palác dopotácal krívajúci a hlasno stonajúci Dávid K., s krvácajúcim zranením tváre, ktorý sa držal za rebrá a nemohol dýchať. Na miesto bola prostredníctvom operačného strediska privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorej zdravotníci si menovaného prevzali. Hliadkou MP bola poskytnutá súčinnosť hliadke OR PZ -  PMJ, ktorá na ul. Kuzmányho prenasledovala ďalších účastníkov ruvačky. Pri vozidle zn. Land Rover, sa nachádzali niekoľkí muži a jedna žena, ktorí boli na mieste zabezpečení do príchodu ďalšej hliadky OR PZ. Následne bol  hliadkou MP  zistený ležiaci Marek M.,  s otvorenou zlomeninou členka ľavej nohy  na miesto privolali Záchrannú zdravotnú službu. Zranený uviedol, že sa stal účastníkom udalosti po tom, ako chcel brániť skupinu osôb rómskej národnosti pred ďalšou skupinou, pričom ho niekoľko osôb fyzicky napadlo a útokom spôsobilo uvedené zranenie. 

Okrsok Vlčince :

19:50 hod. Na MP nahlásila oznamovateľka, bytom Žilina, že jej syn Ján P., má pravdepodobne psychické problémy a bojí sa o svoju a jeho bezpečnosť. Hliadke MP  menovaná uviedla, že syn doma vidí neznáme osoby a vyhrážal sa jej ublížením na zdraví. Privolala na miesto aj RZP. Do príchodu RZP hliadka MP poskytla ochranu oznamovateľke. Následne si menovaného prevzala RZP, ktorá ho previezla na ďalšie vyšetrenie do FNsP Žilina. Počas prevozu  na psychiatrické odd. hliadka poskytla súčinnosť posádke a lekárom psychiatrického oddelenia pri hospitalizácii pacienta.

Okrsok Solinky :

21:26 hod. Na MP obsluha prevádzky Lux na ul. Smreková nahlásila opitú ženu, ktorá nechce opustiť prevádzku a vulgárne nadáva ostatným zákazníkom, hliadkou MP na mieste zistená Tatiana K., ktorá bola po dohovore vyprevadená von z PJ. 

21:10 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom osoby ležiacej vo vnútornom bloku na ul. Borová. Hliadkou MP  bol na mieste zistený Viktor Č., javiaci známky požitia väčšieho množstva alkoholu, s krvácajúcim zranením v oblasti nosa, bez nutnosti lekárskeho ošetrenia. Menovaný bol odvedený do miesta trvalého bydliska na ul. Javorová , kde si ho prevzala manželka. 

01:47 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam oznamovateľky ohľadom fyzického napádania ženy a dieťaťa v byte na ul. Platanová ďalšími členmi domácnosti. Hliadkou MP  bola na mieste zistená Želmíra M., javiaca známky požitia alkoholu, pri ktorej sa nachádzalo maloleté dieťa. Preverovaním bolo zistené, že v byte sa nachádza aj otec dieťaťa František M., ktorému bolo rozhodnutím súdu dieťa zverené a pokuse o prevzatie dieťaťa došlo k vypätej situácii. K vzájomnému fyzickému napádaniu osôb nedochádzalo, rovnako neboli na osobách zistené žiadne známky fyzického násilia. V prítomnosti hliadky si otec dieťa prevzal a byt opustil.

Okrsok Hájik :

22:43 hod.  Na MP  bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom horiaceho motorového vozidla na ul. Kempelenova. Vo veci bolo telefonicky vyrozumené OS HaZZ, ktorej operátor potvrdil vyslanie zásahovej jednotky. Hliadkou MP bola na mieste poskytnutá súčinnosť vo forme zabezpečenia miesta hasenia pred vstupom osôb. Jednalo sa o požiar vozidla zn. Škoda Rapid .

19:57 hod.  Na MP  bol prijatý telefonický oznam ohľadom odchytu túlavého psa na ul. Korzo. Hliadkou MP bol na mieste pes bez čipu prevzatý od oznamovateľa a následne umiestnený do útulku.

23:55 hod. Na MP nahlásil oznamovateľ rušenie nočného kľudu skupinou osôb na Slnečnom námestí. Hliadka MP  na mieste zistila päť osôb, ktoré boli poučené o dodržiavaní nočného kľudu, z miesta odoslané mimo obytnú zónu.

 

N2VlYzcyZ