AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  Vážený pán náčelník, dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 8:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 40% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac AUGUST 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1380

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 649

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚL 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1609

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 712

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚN 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2334

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 896

  

Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

SEPTEMBER 2017

 

37. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 359

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 137

 

Okrsok Mesto – centrum:

22:48 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam od vodiča trolejbusu, ohľadom osoby, ktorá zaspala a odmieta opustiť linku. Hliadkou MP  na mieste zistený muž, ktorého totožnosť sa nedala zistiť, nakoľko bol silno pod vplyvom alkoholu. Hliadkou bez zranení vyvedený na zastávke, ponechaný na vytriezvenie.

10:15 hod.  Na MP oznamovateľ nahlásil, že našiel pred svojím domom na ul. Topoľová uhynuté zvieratá – ovce. Hliadkou MP boli na mieste zistené 2 kusy kadáverov oviec. Z miesta bola vyhotovená fotodokumentácia. Vec bola telefonicky nahlásená asanačnej spoločnosti VAS a taktiež odboru životného prostredia MsÚ.

22:20 hod. Kamerovým systémom MP spozorovaný mladý muž, ktorý inhaloval na Mariánskom námestí pri pódiu neznámu prchavú látku z handry, ktorú držal v ruke. Sústavne obťažoval fanúšikov, postávajúcich na námestí po ukončení koncertu. Muž nereagoval na výzvy hliadky, aby upustil od svojho konania. Rovnako odmietal preukázať svoju totožnosť. Z tohto dôvodu bol predvedený na útvar MP. Jednalo sa o Lukáš H. bytom Žilina. Slabá sociálna vrstva. Pri sebe mal nepatrné množstvo toluénu. Po dôraznom dohovore bol odporučený mimo centrum.

19:30 hod. Hliadkou MP bola v  Sade SNP zistená štvorčlenná skupina osôb rómskej národnosti, ktorá sa navzájom napádala, pričom jeden z mužov udrel do hlavy jednu z žien. Jednalo sa o osobu Jozef K., ktorý uviedol, že bol okradnutý o finančnú hotovosť v hodnote 100,- € a na mieste označil údajných páchateľov. Fyzicky napadnutú Danielu B., a Milana S. Počas preverovania udalosti menovaný udrel do tváre aj Milana S. Z uvedeného dôvodu boli proti osobe Jozef K., použité donucovacie prostriedky, hmaty a chvaty. Následne bola na miesto na základe naliehania prítomných osôb privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá si vec prevzala.

17:30 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že na ul. R. Zaymusa chytila muža, ktorý jej ukradol peňaženku. Hliadkou MP na mieste zistené, že zadržaný Kamil B., bytom Námestovo vytrhol poškodenej peňaženku s finančnou hotovosťou a pokúsil sa utiecť. Na miesto následne prišla hliadka OOPZ, ktorej členovia si prevzali ďalšie riešenie.

08:08 hod. Na základe príslušníka MP na Autobusovej stanici kontaktovaný Tomáš S., bytom Žilina, podozrivý z toho, že nerešpektuje súdom určenú psychiatrickú ambulantnú liečbu. Po telefonáte s probačným úradníkom okresného súdu Trenčín bol menovaný prevezený do psychiatrickej ambulancie, kde mu bola aplikovaná injekcia. Následne prevezený na Okresný súd na ul. P. O .Hviezdoslava, kde ho zaevidovala probačná úradníčka, ktorá ho informovala o povinnosti dodržiavať liečbu a dochádzať na pravidelné stretnutia na okresnom súde. Následne, vzhľadom na to, že nemá miesto pobytu odoslaný na charitu ulici Predmestská.

 

Okrsok  Vlčince:

17:25 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil podozrivú osobu, ktorá sa pohybuje po vnútorných priestoroch vchodu a búcha na jednotlivé byty. Preukazuje sa ako hluchonemý, rozdáva vizitky a požaduje od nájomníkov finančnú pomoc. Oznamovateľ ďalej uviedol, že sa jedná o muža vo veku asi 18 rokov, výška asi 180 cm, má krátke čierne vlasy a mal oblečený sveter modrej farby. Hliadka vykonala kontrolu vchodu a jeho okolia bez zistenia podozrivej osoby.

14:57 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil muža ležiaceho na zemi na ul. Nanterská. Hliadkou MP  na mieste zistený veľmi silne podnapitý Zdenko D., bytom Žilina. V mieste bydliska vyrozumený otec, ktorý prisľúbil, že si opitého syna odvedie domov.

17:34 hod Na MP bol prijatý telefonický oznam od obsluhy cukrárne na ul. Platanová ohľadom psa, ktorý im vošiel do prevádzky a nechcel odísť. Hliadkou MP bol  na mieste pes odchytený,  nakoľko nebolo možné zistiť majiteľa umiestnený do záchytného koterca na stálej službe MP.

10:30 hod. Majiteľ opusteného objektu /unimobunky/ na ul. Vysokoškolákov v areáli internátov VŠ požiadal o súčinnosť hliadku MP pri vykázaní bezdomovcov prebývajúcich v objekte, nakoľko sa chystajú objekt vypratať a následne predať. Hliadkou MP boli v priestoroch objektu zistení bezdomovci Milan I., Milan I. ml., Marta F., Vladimír Š., ktorí boli po vzájomnej dohode s hliadkou a majiteľom vyzvaní, aby vypratali a opustili priestory objektu.

              

Okrsok Solinky:

16:38 hod. Na MP oznamovateľka telefonicky nahlásila, že pred budovou Hotelovej akadémie na ul. Hlinská leží muž. Hliadkou MP na mieste zistený spiaci, podnapitý Vladimír S., bytom Lietava, ktorý bol prebratý, bez zranení odoslaný na vytriezvenie na menej frekventované miesto.

 

Okrsok Hájik:

18:40 hod. Oznamovateľka nahlásila na námestí Mladosti - Hájik, muža pod vplyvom alkoholu v priestoroch prevádzky PJ Aréna, ktorý bez objednávky zotrváva v prevádzke a odmieta ju opustiť. Po príchode hliadky sa na mieste nachádzal Pavol M., ktorý bol hliadkou z miesta vykázaný.

 

36. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 445

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 145

 

Okrsok Mesto - centrum: 

22:40 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam, ktorého údajne iný muž napadá na ul. Národná. Hliadkou MP na mieste zistená osoba Peter O., silno pod vplyvom alkoholu, ktorý verbálne napadal okoloidúce osoby a pýtal od nich cigaretu. Hliadkou situácia ukľudnená, všetky osoby bez zranení odoslané do miesta bydliska. V čase 23:20 hod. kamerovým systémom MP spozorovaná opätovná roztržka medzi menovaným mužom a Ľubošom D., osoby opätovne ukľudnené, po čom miesto opustili.

09:45 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom skupiny mladých ľudí narúšajúcej svojim správaním verejný poriadok v priestore pri sídle nadácie Krajina harmónie na ul. Predmestská. Hliadkami MP bola na mieste zistená hlučne sa správajúca, päťčlenná skupina mladistvých osôb javiaca známky požitia alkoholu, u ktorej boli vykonané pozitívne dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu. Jednalo sa o osoby: Gabriel P., Tobias O., Martin V., Marion Iveta C., a Branislav Ján H. K veci boli spísané úradné záznamy za účelom odovzdania veci príslušnému orgánu verejnej správy. Menovaní uviedli, že alkohol počas noci požívali v PJ Kolečko Klub na ul. Komenského, odkiaľ sa po skončení podujatia presunuli na provizórne posedenie pri hore uvedenom objekte. Po poučení boli osoby z miesta vykázané. O potrebe odstránenia provizórneho posedenia na verejnom priestranstve bol telefonicky požiadaný pracovník nadácie ktorý uviedol, že posedenie z drevených paliet sa na mieste nachádzalo z dôvodu konania Festivalu inakosti a bude odstránené počas nasledujúceho dňa. 

14:10 hod. Na MP oznamovateľka, nahlásila že bola na obhliadke domu určenom na asanáciu na ul. Predmestskej napadnutá zo strany obyvateľa bytovky. Hliadkou na mieste zistené, že došlo k verbálnemu sporu pracovníčok MsÚ odboru sociálneho a bytového, ktoré vykonávali kontrolu bytov na uvedenej ulici s  Ninom  R., bytom  Žilina, ktorý jeden z bytov bez nájomnej zmluvy obýva. K fyzickému kontaktu a zraneniam osôb nedošlo. V spoločnosti iného muža byt opustil a z miesta odišiel. Žiadne iné riešenie pracovníčky MsÚ nepožadovali.

12:55 hod. Na stálu službu sa nakontaktovala pani z centrum soc. služieb LÚČ ul. Janka Kráľa Žilina a podala informáciu ohľadom u nich ešte donedávna bývajúceho klienta /Tomáš S./, momentálne bytom Žilina. Ako uviedla menovaný ponechal v centre svoju zdravotnú dokumentáciu a bez akéhokoľvek vysvetlenia zo zariadenia odišiel. Následne bolo overovaním zistené, že osoba má nariadenú ambulantnú psychiatrickú liečbu určenú súdom z dôvodu schizofrénie a  pravdepodobne sexuálnej deviácie. Telefonicky kontaktovaná ambulancia pedopsychiatričky Mudr. Š., kde sestra uviedla, že, vzhľadom na to, že menovaný do ambulancie dňa 30.8.2017  nedostavil nebola mu podaná potrebná injekcia. Ďalšie informácie o pacientovi poskytnúť nevedela. Telefonicky kontaktovaná Psychiatrická nemocnica v Kremnici, kde bol v minulosti umiestnený. Primár v nemocnici uviedol, že muž by nemal byť pre okolie nebezpečný. Prostredníctvom súdov v Žiari nad Hronom a Trenčíne zistený probačný úradník, ktorý uviedol, že mal mať osobu pod dozorom, avšak stratil o jeho pohybe informácie. Súčasne sa zaviazal ďalej vo veci konať a v prípade, že muž porušuje súdne rozhodnutie vec riešiť v súčinnosti s PZSR.

16:10 hod. Na MP oznamovateľka z predajne Syrex na ul. Na Priekope  nahlásila, že bola podvedená pri rozmieňaní peňazí o fin. hotovosť 50 €. Podľa popisu sa malo jednať o dve Rómky – mladšiu a staršiu ženu. Oznamovateľka odporučená udalosť nahlásiť na OO PZ – Žilina – Západ. Kamerovým systémom zistené, že sa jednalo o dve ženy, ktoré po opustení predajne nastúpili do tmavého motorového vozidla /pravdepodobne VW Golf  na parkovisku ul. Kuzmányho a z miesta odišli. EČV uvedeného vozidla nebolo možné rozpoznať.

03:13 hod. Kamerovým systémom MP  na ul. Národná, zistený mladík, ktorý prehrabával smetné nádoby a časť ich obsahu ostal na zemi. Hliadkou MP zistený Miloš T., bytom Žilina, ktorý hliadke ako dôvod uviedol, že hľadá mobilný telefón, ktorý mu mali odcudziť dvaja muži, keď driemal na lavičke. Spätným prehratím kamerového systému MP  bolo zistené, že na lavičke pri ňom sedeli muži, ktorí boli hliadkami aj kamerovým systémom v priebehu zmeny niekoľkokrát monitorovaní v okolí Železničnej stanice. Následne boli zistení v sade SNP. Jednalo sa o: Lukáš A., bytom Dolný Kubín a Tomáš S., bytom Prievidza. Pri vyťažovaní jeden z nich dobrovoľne vydal odcudzený telefón značky Lenovo 5000 a taktiež ukázal smetnú nádobu do ktorej odhodil SIM kartu, ktorá v ňom bola nájdená. Poškodený ďalej uviedol, že pod krytom telefónu mal 20-dsať eurovú bankovku, ktorú však páchatelia stihli prehrať v herni na automatoch. Poškodený sa rozhodol celú vec oficiálne nenahlásiť, uspokojil sa s nálezom telefónu a karty.

 

Okrsok Vlčince:

17:55 hod. Na MP bol hliadkou MP od občana prijatý oznam ohľadom ležiaceho muža na ul. Nemocničná. Hliadkou bol na mieste zistený Miroslav L., s krvácajúcim zranením hlavy, ktorému RZP privolala oznamovateľka. V čase o 18:15 hod. sa na miesto dostavili zdravotníci sanitky, ktorí si menovaného prevzali.

19:45 hod. Na MP bol prijatý oznam poslankyne mestského zastupiteľstva  ohľadoúdajného týrania detí a psa v byte rodiny na ul. Nanterská. O  asistenciu pri preverení bolo telefonicky požiadané OS KR PZ v Žiline, ktoré na miesto vyslalo hliadku OO PZ Žilina – západ. Hliadkou MP pod vedením hliadky Policajného zboru  boli v byte zistené štyri dospelé osoby a tri maloleté osoby. Deti neniesli známky fyzického násilia alebo podvýživy, boli čisté, veselé a zhovorčivé. Privolanie lekára za účelom zhodnotenia zdravotného stavu detí nebolo potrebné. Pes v byte nebol zistený. Preverovaním stavu veci hliadkou MP  bolo zistené, že podnet o situácií v rodine má už v riešení Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

Okrsok Solinky:

13:05 hod. Na MP nahlásila obsluha PJ Globál muža, ktorý obťažuje ostatných hostí a správa sa agresívne. Hliadka MP na mieste zistila verbálnu potýčku medzi Stanislavom V., a Štefanom M. /slabá soc. vrstva/. Situácia hliadkou upokojená, obaja z PJ vykázaní.

17:50 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil na ul. Čulenova neznámeho muža, ktorý mu mal vojsť do rodinného domu a odmieta odísť. Hliadka po príchode na mieste zistila muža Michal K., ktorý javil známky požitia alkoholu vo zvýšenej miere, údajne zavolal do domu syn oznamovateľa, čo však on poprel. Oznamovateľ poučený o možnosti udalosť nahlásiť na PZ SR s podozrením na porušovanie domovej slobody, čo na mieste odmietol. Menovaný muž bol s priestorov domu vykázaný.

07:32 hod. Na MP oznamovateľ  nahlásil,  že ho na ul. Smreková zastavila neznáma žena, ktorá uviedla, že priateľ jej vzal kľúče od bytu, telefón a fyzicky ju napadol. Hliadka MP na mieste zistila Tatianu K., bytom Žilina pod vplyvom alkoholu. Menovaná uviedla, že v noci ju priateľ fyzicky napadol. Hliadkou odporučená ísť na ošetrenie, následne vec oznámiť PZ SR, čo aj po opakovanom  odporúčaní dôrazne odmietla. Hliadkou nezistené žiadne viditeľné zranenia, priateľ sa na uvedenej adrese nenachádzal.

 

Okrsok Hájik:

12:35 hod. Na MP  oznamovateľka nahlásila, že v okolí ZŠ na ul. Petzvalová  sa pohybuje malé čierne prasa /vietnamské/. Pracovník kynologického odd. MP prasa odchytil a odovzdal zistenému majiteľovi.

01:055 hod. Na MP nahlásila oznamovateľka rušenie nočného kľudu hlasnou hudbou šíriacou sa zo 7 poschodia  na adrese Závodská cesta. Hliadkou MP na mieste zistené, že oznam sa zakladá na pravde a v byte pána M., prebieha oslava. Hliadkou upozornený na rušenie nočného pokoja a pokročilú hodinu, oslava ukončená, majiteľ bytu za priestupok doriešený blokovou pokutou. 

 

35. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 295

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 126

 

Okrsok Mesto - centrum:

03:50 hod. Kamerovým systémom MP na ul. R. Zaymusa spozorovaná dvojica osôb, ktorá na dvoch káričkách prevážala kovové okenné rámy. Hliadkou MP zistené, že sa jedná o demontované resp. vyradené okenné rámy z budovy MsÚ Žilina, ktoré stotožnené osoby Jozef L., bytom  Žilina a  Marek B., bytom Žilina, získali neoprávneným spôsobom z veľkoplošného kontajnera, umiestneného na  parkovisku MsÚ. Nakoľko nebolo možné vyčísliť prípadnú škodu, veci vrátili na pôvodné miesto a hliadka vyhotovila fotodokumentáciu. Taktiež bol o veci vyrozumený službukonajúci vrátnik.

23:20 hod.  Hliadkou MP na ul. Košická  zistený malý chlapec bez sprievodu, túlajúci sa po parkovisku HM Tesco. Vyťažovaním bolo zistené, že sa jedná o Nicolas K. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa jedná o chovanca detského domova v Bytči – pracovisko Horný Kelčov. Od riaditeľky bolo telefonicky zistené, že chlapec bol na prázdniny zverený matke  a mal by byť s ňou. Jeho pohyb v meste v nočných hodinách je hrubým porušením pravidiel ústavu. Nakoľko matka prespáva na rôznych ubytovniach a na telefonický kontakt nereagovala, bol vykonaný pokus o kontakt v mieste bydliska na jeho starého otca, avšak neúspešne – nikto neotváral. Následne bol prevezený na útvar MP Žilina, pretože bol len sporo odetý. V čase 01:30 hod. odovzdaný do rúk riaditeľke, ktorá sa pre neho dostavila.

01:55 hod. Hliadku MP oslovil na ul. Národná mladý muž Andrej M., a nahlásil, že v PJ Depresso sa mu mali nejakí muži vyhrážať fyzickou inzultáciou. Šetrením bolo zistené, že mladý muž v uvedenej PJ nezaplatil účet, cca 3 eurá, na čo jeden zo zákazníkov, ktorý medzitým z PJ odišiel, reagoval slovami, že ho zbije. Mládenec v prítomnosti hliadky účet zaplatil čašníčke a bez problémov PJ opustil.

01:25 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ruvačky niekoľkých osôb na Autobusovej stanici. Hliadkami MP boli na mieste zistené tri osoby, ktoré sa navzájom obviňovali z krádeží osobných vecí a fyzických útokov, pričom riešenie zo strany hliadok odmietali. Jednalo sa o osoby Patrik S. a Marek S., obaja trvale bytom Svederník. Na mieste sa ďalej nachádzal Kamil B. trvale bytom Zákamenné, ktorý uviedol, že jeho priateľa fyzicky napadli hore uvedení bratia a ten po útoku z miesta unikol na neznáme miesto. V čase o 01:50 hod. bol hliadkou v priestore pred Železničnou stanicou zistený krívajúci Tomáš S. so zraním nosa a poškodenými okuliarmi ktorý uviedol, že bol na Autobusovej stanici fyzicky napadnutý dvomi mužmi. V rovnakom čase sa na miesto dostavil Kamil B., ktorý Tomáša S. označil ako obeť fyzického útoku na Autobusovej stanici. Tomáš S. bol poučený o postupe pri podaní oznámenia podmieneného lekárskym ošetrením.

23:15 hod. Prostredníctvom linky 112 na MP  oznamovateľ  - majiteľ prevádzky Art Caffe na ulici Predmestská nahlásil muža, ktorý sa neprístojným spôsobom dožadoval konzumácie alkoholických nápojov, pričom mal svoju žiadosť podporovať nožom /tzv. motýlik/ v ruke, nakoľko ho nechceli obslúžiť, pretože javil známky požitia väčšieho množstva alkoholu. Po príchode hliadok sa muž na mieste už nenachádzal. Po získanom popise bol muž pátracou činnosťou  zistený na Mariánskom námestí. Muž pri objasňovaní uvedeného skutku odmietal spolupracovať, preukázať svoju totožnosť – po poučení bol za použitia donucovacích prostriedkov hmaty a chvaty a putá predvedený na útvar MP Žilina. Pri bezpečnostnej prehliadke bol u osoby zistený nôž – motýlik, striebornej farby. Na útvare bola zistená jeho totožnosť – Roman B., bytom Žilina. Menovaný sa podrobil dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s pozitívnym výsledkom 0,85mg/lit. Nakoľko vec vykazovala známky trestného činu, bolo vyrozumené OOPZ SR Žilina – Východ. Po dohovore bol menovaný predvedený na útvar PZSR.

 

Okrsok Vlčince:

03:00 hod. Kamerovým systémom zistená na ul. Vysokoškolákov poškodená lampa verejného osvetlenia /ohnutá v 45 stupňovom uhle nad chodníkom/. Zo záznamu kamerového systému zistené, že k poškodeniu došlo dňa 31.8.2017 o 11:52 hod. cúvaním s betonárskym motorovým vozidlom /domiešavač/ fa. RBR Betón s. r. o, ul. P. Mudroňa 5 Žilina s nezisteným EČV. Z miesta vyhotovená fotodokumentácia a formou emailu vyrozumené príslušné oddelenie MsÚ Žilina.

21:00 hod. Hliadka MP bola požiadaná hliadkou PZ SR o súčinnosť na ul. Ľ. Fullu pri spolupátraní po vozidle Š – Octavia str. farby, so strešným oknom, ktorého vodič mal na uvedenej ulici spôsobiť dopravnú nehodu a z miesta mal ujsť. Vozidlo by malo mať poškodenú zadnú časť. Hliadkou MP bolo takéto vozidlo nájdené na ulici Dobšinského. Taktiež bol pohyb uvedeného vozidla zaznamenaný kamerovým systémom na ul. sv. Cyrila a Metoda v čase, kedy malo k nehode dôjsť. Vec si prevzala hliadka PZ SR.

 

Okrsok Solinky:

11:30 hod. Hliadka MP  preverila oznam okolia OD IDEA na ul. Kamenná cesta ohľadom pohybu bezdomovcov. Hliadkou MP  na mieste zistené dve osoby: Mária Š., a Miroslav L., ktorí sedeli na múriku a pili pivo. Obaja menovaný boli za porušenie VZN mesta Žilina 15/2012 doriešení napomenutím, po čom z miesta odišli.

09:00 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom psa priviazaného o oplotenie na ul. Osiková. Počas príchodu hliadky MP na miesto si psa odviedol jeho majiteľ.

 

Okrsok Hájik:

20:18 hod. Na MP oznamovateľ  nahlásil na Nábreží Rajčianky, že počas silného lejaku sa z dvoch vpustí v blízkosti PJ Drevenica valila neznáma masa kalnej vody /nejednalo sa o žumpu/, ale pojal podozrenie, že masa by mohla zahubiť ryby v rieke. Keďže je rybár o veci telefonicky vyrozumel zodpovedného  pracovníka rybárskeho zväzu v Žiline. V prípade škôd a následného šetrenia je ochotný svoje tvrdenie dosvedčiť.

17:45 hod. Na MP oznamovateľ nahlásil že bol na ul. Juraja Závodského napadnutý psom /kríženec/, ktorého viedla  Miroslava J., bytom Žilina. Pes bol na vôdzke a keď sa s poškodeným míňali tak došlo k uhryznutiu. K poškodenému privolaná sanitka a obe strany poučené o ďalšom postupe.

 

 

ZjVkMzE5N