AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  Vážený pán náčelník, dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 8:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA DOMÁCEHO MILÁČIKA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho domáceho miláčika...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 40% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac JÚN 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2334

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 896

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac MÁJ 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1905

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 698

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac APRÍL 2017:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2129

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 871Výberové konanie...Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

JÚL 2017


27.týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 400

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 169


Okrsok Mesto - centrum:

17:50  hod. Na MP prijatý telefonický oznam ohľadom skupiny mladých ľudí, ktorí sa mali nachádzať na ul. Lichardova pri budove telocvične, pričom majú požívať alkoholické nápoje a sprejovať po stenách. Hliadkou MP na mieste zistené, že oznam sa  zakladá na pravde, pričom boli na mieste zistení Erika Ž.,  ktorá sa dopustila porušenia VZN mesta 15/2012 - požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, mladistvý Lukáš Z., ktorý sa podrobil dychovej skúške na prítomnosť alkoholu s výsledkom 0,88 mg/l, a Martin G., u ktorého sa našiel sprej, s ktorým bola pravdepodobne postriekaná stena budovy, z tohto dôvodu bola na miesto privolaná hliadka PZ SR , ktorá si vec prevzala.

21:55 hod. Hliadky MP  nahlásili  prestávku, ktorú vykonávali v prevádzkarni VIX na ul. Sládkovičova. Obe hliadky MP pred vstupom do PJ , boli verbálne napádané, osobou tmavej pleti, ktorá na terase konzumovala alkoholické nápoje. Po ukončení prestávky bolo zistené, že služobné motorové vozidlo Kia, EČV ZA048CG, ako aj priľahlá stena sú znečistené močom. Svedkovia, ako aj kamerový záznam potvrdili, že znečistenie spôsobil muž, ktorý sa vulgárne vyjadroval na adresu oboch hliadok. V čase 23:30 hod. bola osoba spozorovaná na ul. Hollého, kde bola vyzvaná na preukázanie totožnosti, čo radikálne odmietla a začala sa chovať agresívne. Za použitia donucovacích prostriedkov bol muž predvedený na útvar Mestskej polície, kde predložil občiansky preukaz na meno Miroslav C., trvale bytom  Žilina. Za priestupok proti verejnému poriadku (znečistenie verejného priestranstva a verejnoprospešného zariadenia močením) bol menovanému vystavený blok na pokutu nezaplatenú na mieste.

13.30 hod. Na MP nahlásil plavčík z Mestskej plavárne, že v priestoroch kúpaliska sa nachádzajú silne podnapité osoby, ktoré napriek výzvam odmietajú opustiť areál. Hliadkou MP na mieste zistená opitá, hysterická Táňa P., trvale bytom KNM  v spoločnosti  Michal P., trvale bytom  KNM. Vzhľadom na zachovanie bezpečnosti dvojice a ostatných návštevníkov kúpaliska boli obidve osoby silne pod vplyvom alkoholu z areálu plavárne vykázané.

11:00 hod.  Na MP bol prijatý oznam od obyvateľa ul. Hollého o pohybe osôb  na zbúranisku domu na uvedenej ulici, ktorí nerešpektujú zákaz vstupu na uvedené zbúranisko. Hliadkou zistené viac osôb /Rómov/, ktorí zbierali zvyšky železa. Na mieste boli vykázaní. Kontakt na zhotoviteľa /stavebníka/, nezistený, stavba neoznačená v zmysle stavebného zákona a  VZN mesta. Následne zistený kontakt na zodpovednú osobu ,ktorý bol požiadaný o zabezpečenie si staveniska strážnou službou, čo prisľúbil. V čase o 14:30 hod sa na miesto dostavil zodpovedná osoba za stavbu aj so strážnikom.

15:05 hod. Na MP  oznamovateľka nahlásila, že pri altánku v Sade SNP dochádza k verbálnej a následne aj k fyzickej potýčke medzi dvomi osobami. Poškodený Tomáš A., bytom  Žilina uviedol, že má po incidente roztrhnutú košeľu a drobné škrabance na tele. Po poučení bol odporučený na lekárske ošetrenie a vec riešiť trestnoprávnym resp. občianskoprávnym konaním. Nakoľko útočník sa neustále snažil napádať poškodeného a odmietal uposlúchnuť výzvy hliadok MP, bol za použitia DP /hmaty, chvaty, putá/ spacifikovaný a predvedený na útvar MP. Tu bolo zistené, že sa jedná o Jozef P., bytom Žilina. Vykonanou dychovou skúškou mu bola zistená hodnota - 1,30,- mg/l alkoholu. Následne si vec prevzala hliadka OO PZ Žilina – Východ aj so spracovanou dokumentáciou.

02:45 hod.  PZ požiadal o súčinnosť pri riešení konfliktu v PJ Enjov – club na Mariánskom námestí.  Hliadkami MP a PZ bolo zistené, že tam došlo k potýčke medzi poškodenými: Tomáš Č., bytom  Žilina, Jaroslav S. , bytom Povina a údajnými útočníkmi Michal Ch., bytom Žilina, Dominik P., bytom  Žilina. Poškodení mali krvácajúce zranenia tvárí. Po obnovení VP a zistení relevantných informácií si vec prevzali kolegovia z PZ.

 

Okrsok Vlčince:

12:50 hod. Na MP bol prijatý telefonický oznam ohľadom pohybu túlavého psa na ul. Dobšinského. Kynológom bol na mieste odchytený pes, ktorý pred jeho príchodom napadol Máriu K., trvale bytom Dobšinského. Majiteľ túlavého psa bol vyriešený za priestupok VZN 3/2011 v blokovom konaní. Obe strany sa na mieste dohodli ohľadom ďalšieho riešenia týkajúceho sa napadnutia.

12:45 hod. Na žiadosť operačného OO PZ Žilina – Východ, bola vyslaná hliadka MP na ul. Tulská k oznamovateľovi pán Jaroslav V., ktorý telefonicky oznámil, že pri venčení svojho psa bol napadnutý neznámou osobou. Hliadkou zistené, že  menovaný venčil svojho psa na voľno, pričom k nemu pristúpila neznáma osoba /muž/ so psom na vôdzke a udrela ho do oblasti tváre. Neznáma osoba následne z miesta odišla na červenom aute verzie kombi, neznámej značky a EČV. Oznamovateľ bol po poučení odporučený na lekárske ošetrenie a následne vec riešiť trestnoprávnym resp. občianskoprávnym konaním.

00:15 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ležiacej osoby na ul. Kubínska. Hliadkou  na mieste zistený Daniel K., silno pod vplyvom alkoholu. Po prebratí menovaného hliadka zistila, že ma tržnú ranu na hlave z ktorej mu tečie krv. Privolaná RZP si muža prevzala. Pri prevoze na urgentný príjem bol jeden člen hliadky  prítomný v sanitke, nakoľko menovaný začal byt agresívny.

 

Okrsok Solinky:

05:45 hod. Na MP oznamovateľka nahlásila, že na Bôrickej ceste z trolejbusu spozorovala zakliesnené motorové vozidlo v potoku Všivák v parku Ľ. Štúra. Hliadka na mieste nezistila žiadne vozidlo, avšak boli zistené stopy pneumatík smerujúce do a z potoka.

19:45 hod. Na MP bola prijatá telefonická žiadosť operátorky linky 112 o preverenie oznamu ohľadom opitého muža, ktorý na ul. Bajzová na detskom ihrisku vulgárne nadáva pred deťmi. Hliadkou  bol na mieste zistený bezdomovec Ivan O., ktorý bol z miesta vykázaný.

 

Okrsok Hájik:

11.31 hod. Na MP oznamovateľka telefonicky nahlásila, že v blízkosti cintorína v Bánovej našla na poli vyhodené vnútornosti zvieraťa. Hliadkou na mieste nájdené hnijúce zvyšky neznámeho zvieraťa, z ktorých nebolo možné určiť jeho pôvod. Rovnako tak nebolo možné zistiť kto zvyšky na miesto uložil. Ďalšie riešenie v súčinnosti s kynológom MP, prípadne s orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

04:15 hod.  Na základe žiadosti  HaZZ poskytnutá súčinnosť MP na ul. Jabloňová - Bánova pri hasení plastového kontajnera na uvedenej ulici. Požiar bol hasičmi uhasený.

02:10 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ženy, ktorá sedí na lavičke na Slnečnom námestí a údajne je v zlom psychickom stave. Hliadkou na mieste zistená Zdena R., pod vplyvom alkoholu, bez viditeľných zranení. Menovaná uviedla, že ju prepustili v práci a nemá kde ísť bývať. Hliadkou odprevadená  na autobusovú zastávku a odporučená na charitu v centre mesta.

 

ZGFmZjBm