AKTUÁLNE

arr3VÝBEROVÉ KONANIE...Otvorené !!!   HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV, KOLEGYNE   Mestská polícia Žilina oznamuje voľné pracovné... arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 39% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 31% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Január 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 937

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 589

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac December 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 707

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 364

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac November 2018:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1805

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 816

  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí a činnosti hliadok MP Žilina za týždeň.

JANUÁR 2019

6. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 354

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 167

Okrsok Mesto – centrum:

22:55 hod. Kamerovým systémom mesta zistený muž, na základe miestnej znalosti identifikovaný ako Martin B., /recidivista – krádeže, podozrenie z drogovej trest. činnosti/, ktorý sa pohyboval v prítomnosti iného neznámeho muža pod vplyvom alkoholu v blízkosti vchodu do budovy žel. stanice na ul. P.O. Hviezdoslava. Pohyb mužov bol monitorovaný kamerovým systémom, pričom sa obaja muži dostali mimo záber kamier. Následne Martin B., od muža odišiel a nastúpil do vozidla taxislužby. Hliadkou MP bol neznámy muž stotožnený ako Jozef K., trvale bytom Smižany a následne vyťažený, pričom uviedol, že mu pre neho neznámy muž odcudzil z peňaženky finančnú hotovosť 50 €. Kamerovým systémom mesta bol monitorovaný pohyb vozidla taxislužby, kde bolo zistené, že Martin B., vystúpil na ul. Bratislavskej, kde vošiel do vchodu bytovky a následne po jej opustení bol hliadkou MP zadržaný. Pri bezpečnostnej prehliadke bola u neho zistená finančná hotovosť cca 35 € a dve inzulínové injekčné striekačky. O veci bolo telefonicky vyrozumené oddelenie PZ SR-ŽP, ktorého hliadka si po dohode udalosť spolu s podozrivým, poškodeným a svedkom /vodič taxislužby/, prevzala pred vchodom žel. stanice.

19.50 hod. Oznamovateľka z prevádzky Na siedmom schode na ul. A. Bernoláka telefonicky nahlásila, že pred prevádzkou sa pohybuje opilec, ktorý búcha na sklenené výklady a urážlivo na ňu gestikuluje. Hliadkou MP na mieste zistený silne podnapitý Ján C., bytom Žilina,  ktorý bol po napomenutí odoslaný do miesta bydliska.

21:07 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom mladej ženy, ktorá mala ležať na zastávke MHD na ul. Na Horevaží. Hliadkou MP  bola na mieste zistená Pavlína V., silne pod vplyvom alkoholu, ktorá nereagovala na vonkajšie podnety. Z tohto dôvodu bola na miesto privolaná RZP,  ktorá si menovanú prevzala.

07:30 hod. Oznamovateľ zo správy cintorínov Žilbyt nahlásil a požiadal o pomoc pri riešení situácie s diviakmi nachádzajúcimi sa v areáli nového cintorína na ul. Pietna. Hliadkami MP bola na mieste zistená menšia skupinka diviakov, ktorá bola z areálu vytlačená vstupnou bránou. Oznamovateľ bol poučený o možnostiach riešenia situácie a boli mu poskytnuté telefonické kontakty na zodpovedných poľovníkov.

10:25 hod. Oznamovateľka /kostolníčka/ nahlásila muža zanedbaného zovňajšku spiaceho opakovane na lavici v kostole na Katedrálnom námestí. Podľa jej vyjadrenia chodí na miesto opakovane a znečisťuje lavice. Hliadkou MP bol na mieste zistený asociál Milan K., ktorý bol po poučení z miesta vykázaný. Poučený o možnosti využitia služieb diecéznej charity.

11:29 hod. Ochranka OD Aupark požiadala o súčinnosť ohľadom detského kočíka s údajne nakradnutým textilom z PJ HM, ktorý sa nachádzal v priestoroch OD. Po príchode hliadky MP na miesto sa ako majiteľka kočíka prihlásila Lucia R., bytom Žilina. Menovaná uviedla, že kočík jej niekto zobral spred Auparku a veci pochádzajúce z krádeže ona do kočíka nevložila. Nakoľko sa kočík nachádzal pred pokladničnou zónou PJ HM a kamerový záznam z udalosti nebol k dispozícii, boli veci vrátené do PJ a menovanej bol kočík vrátený. 

21:09 hod. Prijatý telefonický oznam pohľadom ženy sediacej na lavičke na ul. A. Bernoláka, nereagujúca na oslovenia. Hliadkou MP na mieste zistená dezorientovaná Paulína V., ktorá uviedla, že bola prepustená zo psychiatrického oddelenia vo FNsP  v Žiline. Vzhľadom na stav menovanej a mínusovú teplotu vzduchu, odvedená do vestibulu železničnej stanice, kde si ju prevzali telefonicky vyrozumení rodičia.

Okrsok Vlčince:

10:01 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila zjavne premrznutého muža sediaceho na zastávke MHD na ul. Matice Slovenskej. Hliadkou MP na mieste zistený muž bez domova Jozef B., podchladený, s čerstvými krvácajúcimi zraneniami na hlave. Privolaná sanitka RZP, ktorej posádka, previezla zraneného muža na vyšetrenie do NsP.

16:15 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil silne znečistenú cestnú komunikáciu na ul. Obchodná. Hliadkou MP  na mieste kontaktovaný stavbyvedúci spoločnosti Renome  Real,  Róbert Ž., bytom Snežnica, ktorý uviedol, že k znečisteniu zeminou došlo pri výstavbe polyfunkčného objektu na uvedenej ulici, z dôvodu neplánovanej poruchy čistiaceho stroja. Na očistenie cesty sa podieľali iba stavební robotníci. Priestupok doriešený v blokovom konaní.

Okrsok Solinky:

21:18 hod. Nahlásená krádež v HM Tesco na ul. Obvodová. Hliadkou MP bola na mieste zistená Monika Š., ktorá prešla pokladničnou zónou bez zaplatenia s tovarom 2 ks tehotenské testy, čím porušila §50 Zák. 372/90 o priestupkoch. Lustráciou bolo zistené, že sa menovaná dopustila opakovanej krádeže v priebehu jedného roka, na základe čoho bola na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá si riešenie prevzala.

10:20 hod. Anonym z ulice Bajzova nahlásil na zemi ležiaceho malého dravca. Hliadkou MP  na mieste zistený usmrtený jastrab - krahulec. Kontaktovaný správca NP Malá Fatra, ktorý si následne kadáver prebral.

Okrsok Hájik:

21:51 hod. Prijatý telefonický oznam od Moniky K., z ulice Petzvalova, ktorá nahlásila, že ju doma bije matka. Na miesto bola vyslaná hliadka MP, ktorá menovanú poučila, ako sa zachovať v prípade nahlasovania domáceho násilia. Z ďalšieho zistenia hliadky MP však bolo zjavné, že menovaná aj jej matka boli pod vplyvom alkoholu, v dôsledku čoho sa pohádali. 

23:10 hod. Preverený anonymný telefonický oznam ohľadom muža pod vplyvom alkoholu, ležiaceho na zemi na ul. Jabloňová č. 35. Hliadkou MP bol na mieste zistený Ľubomír S., silne pod vplyvom alkoholu, ktorý nebol schopný samostatnej chôdze - z tohto dôvodu bola kontaktovaná dcéra menovaného Adriana S., ktorá si otca v čase 23:30 hod. odviedla. 

05:10 hod. Oznamovateľ z ulice Petzvalova nahlásil, že tam spadla žena z priľahlého svahu. Hliadku MP kontaktoval na mieste oznamovateľ, následne hliadka prezrela uvedené miesto a okolie, ženu nezistila. Podľa popisu ženu hliadka MP našla na ul. Hôrecká cesta. Žena javila známky požitia alkoholu alebo inej návykovej látky, bola mierne dezorientovaná, s drobnými odreninami a nevedela uviesť, ako sa dostala na sídlisko Hájik. Jednalo sa o Pavlínu M., bytom Žilina. Vzhľadom ku klimatickým podmienkam bola menovaná odovzdaná otcovi v mieste bydliska, ktorý uviedol, že pred časom kontaktoval PZ SR ohľadom jej únosu neznámym mužom. Hliadkou poučený o ďalšom postupe.

5. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 303

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 171

Okrsok Mesto – centrum:

08:35 hod. Na základe anonymného podnetu bola vykonaná kontrola ohľadom chovu a držania psa na ul. Na Hôrky. Kynológom MP bolo pri ohliadke miesta zistené väčšie množstvo krvi - z tohto dôvodu bol vo veci kontaktovaný majiteľ psa Ľubomír L., ktorý po výzve psa ukázal. Pes bol podvyživený s jasne viditeľnými poraneniami, ktoré si spôsobil sám pri hryzení do dosiek plotu - na základe týchto skutočností bol majiteľovi ihneď odobraný, o čom bola s menovaným spísaná zápisnica o podaní vysvetlenia. Pes bol umiestnený do mestského útulku.

19:45 hod. Prostredníctvom tiesňovej linky 112 bol prijatý oznam na MP  resp. požiadavka o pomoc a spoluprácu v súvislosti s rodinným príslušníkom Jána F., ktorého švagor Jaroslav G., /bezdomovec/, je v zlom zdravotnom stave /onkologický pacient/, nie je schopný samostatnej chôdze a nachádza sa na ulici v Žiline, aktuálne v bližšie nešpecifikovanom pohostinstve v okolí žel. stanice. Hliadkou MP bol podľa popisu uvedený muž zistený v PJ Sedma, na ul. J. Milca a následne po dohode s pracovníkmi charity a oznamovateľom vzhľadom na pretrvávajúce mrazivé počasie umiestnený v priestoroch katolíckej diecéznej charity. Keďže oznamovateľ má trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, uviedol, že ráno sa pre neho dostavia a prevezmú si ho do svojej opatery.

14:55 hod. Oznamovateľka nahlásila že na ul. Na Sihoti došlo k roztrhaniu mačky psom, pričom majiteľ psa z miesta priestupku odišiel. Na mieste zistené že mačka bola bez majiteľa a len sa zdržiavala v okolí vchodu uvedenej ulice Na Sihoti. Podľa oznamu svedkyne, ktorá vie z ktorého bytu pes pochádza. Hliadkou MP vykonaný pokus o kontakt na majiteľa bytu a psa, bez úspechu. Kadáver mačky bol nahlásený v zmysle trvalých odkazov. V čase o 17:00 hod., sa podarilo zistiť telefónne číslo na majiteľa psa Dušan Š., a bolo s ním dohodnuté doriešenie priestupku v zmysle VZN mesta č.3/2011.

10:00 hod. Doktorka z psychiatrického oddelenia NsP požiadala MP o asistenciu na ženskom oddelení pri ukľudnení nepokojnej pacientky. Hliadkou MP asistencia prevedená. 

17:20 hod. Oznamovateľ nahlásil partiu bezdomovcov, ktorí sedia na zastávke MHD pred OC Aupark na ul. V. Okružná a znečisťujú okolie. Po príchode hliadky MP boli na mieste zistení Richard P., Peter H., Peter B., a Ján V., všetci po poučení z miesta vykázaní. Znečistenie po sebe upratali.

17:15 hod. Oznamovateľ nahlásil na ul. Bratislavská spaľovanie a silné zadymenie medzi obytnými bunkami. Hliadkou MP bolo na mieste zistené, že sa jednalo o zapálený odpad, ktorý zapálili deti. Oheň bol už po príchode hliadky MP uhasený.

20:40 hod. Oznamovateľ nahlásil asociála v priestoroch vchodu do bytového domu, ktorý je pravdepodobne pod vplyvom omamných látok. Po príchode hliadky MP bol na mieste zistený  Ivan Č., ktorý bol z priestorov vchodu vykázaný. Toluén, ktorý mal pri sebe mu bol odňatý.

01:30 hod. Kamerovým systémom mesta zistený pohyb dvoch osôb, ktoré zašli do dvora na parkovisko hotela Polom na ul. P. O. Hviezdoslava. Pre podozrenie z trestnej majetkovej činnosti bola na miesto vyslaná hliadka MP a dvojicu vyťažila. Mladík uviedol, že na mieste chcel vyfajčiť marihuanu a dobrovoľne vydal sklenenú fajku naplnenú nepatrným množstvom zelenej sušenej rastliny. Tú v prítomnosti hliadky MP  dobrovoľne zlikvidoval. Jednalo sa o  Ján T.,  a Luciu F., bytom  Žilina. 

16:15 hod. Kamerovým systémom mesta spozorovaná roztržka na ul. P.O. Hviezdoslava, medzi tromi osobami pri PJ Slimák. Hliadkou MP na mieste zistení Jaroslav I., bytom Jasenové,  Tomáš C., bytom Žilina a František Č., prechodný pobyt Žilina. Roztržka vznikla kvôli údajnej krádeži bližšie neuvedenej výšky finančnej hotovosti, ktorej páchateľom mala byť neznáma osoba. Všetci aktéri javili známky požitia značného množstva alkoholu. Odporučení do miesta bydliska.

Okrsok Vlčince: 

01:05 hod. Hliadkou MP na ul. Obchodná zistené väčšie množstvo vody vytečenej na cestnej komunikácii. Pri komunikácii s pracovníkom SBS v blízkej stavby zistené, že voda vyteká zo šachty na stavenisku. Následne prívod vody hliadkou MP uzavretý. 

15:30 hod. Oznamovateľ nahlásil, že našiel pravdepodobne zatúlaného psa na ul. Rosinská cesta. Na mieste zistený kríženec s čipom. Zistený a telefonicky kontaktovaný majiteľ psa, ktorá uviedla, že počas prechádzky spadla a pes jej ušiel. 

16:31 hod. Na MP bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom troch mladých dievčat, ktoré mali konzumovať alkoholické nápoje v areály gymnázia na ul. Varšavská cesta. Hliadkou MP  bolo zistené, že sa oznam zakladá na pravde - následná dychová skúška bola vykonaná s výsledkom: maloletá Sarah K., - 0,07 mg/l; mladistvá Dominika B., - 0,08 mg/l; a Lucia B., - 0,00 mg/l. Obe mladistvé boli po vykonaní dychovej skúšky odporučené do miesta trvalého bydliska. Maloletá Sarah K., bola prevezená na stálu službu MP, kde si ju prevzal otec .

15:50 hod. Hliadkou MP  bolo zistené porušenie Zák. 282/2002 Z. z. o psoch, ktorého sa dopustil Matej B.,tým, že pri venčení psa neupratal exkrementy na ul. Martinská  a hliadke MP  nevedel predložiť doklad /známku/ o zaplatení dane za psa. Menovaný bol za uvedený priestupok riešený písomnou výzvou.

Okrsok Solinky:

19:03 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom cudzieho vozidla stojaceho na jej vyhradenom parkovisku na ul. Bajzova. Hliadkou MP bolo na mieste zistené vozidlo zn. Mitsubishi, tmavej farby. Lustráciou bolo zistené, že majiteľom vozidla je leasingová spoločnosť a v evidencii vozidiel figuruje telefonický kontakt preberajúcej osoby. Jednalo sa o osobu Michal M., ktorý uviedol, že vozidlo zveril jemu neznámej osobe. Počas rozhovoru medzi členmi hliadky MP a oznamovateľkou, pristúpil k vozidlu Tibor L., javiaci známky požitia pravdepodobne alkoholu, ktorý uviedol, že je vodičom vozidla. Počas prejednávania priestupku aj napriek výzvam nasadol do vozidla, naštartoval ho a vydal sa s ním preč. Po asi 20 m jazdy bol hliadkou MP zastavený. Z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, bola na miesto privolaná hliadka Policajného zboru, ktorá u menovaného vykonala dychovú skúšku na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 0,68 mg/L. Následne bolo zistené, že menovanému bol pred šiestimi rokmi zadržaný vodičský preukaz. Z uvedených dôvodov si hliadka Policajného zboru vec prevzala.

Okrsok Hájik:

18:58 hod. Oznamovateľ nahlásil chýbajúci poklop kanála na ul. Kempelenova, pri garážach. Hliadka MP poklop umiestnila na pôvodné miesto, ale zistila, že je poškodený. Po príchode na miesto pracovníci f. Sevak uviedli, že kanál je v správe f. Žilbyt, provizórne zabezpečený betónovým poklopom, označený dopravným kužeľom.

22:47 hod. Oznamovateľ nahlásil rušenie nočného pokoja hlukom šíriacim sa zo susedného bytu na ul. Baničova. Po príchode hliadky MP bola v uvedenom byte kontaktovaná majiteľka Nikola K., ktorá mala v byte oslavu s prítomnou návštevou. Hliadkou MP  bola upozornená na povinnosť dodržiavania nočného pokoja po 22:00 hod. a doriešená pokarhaním za porušenie § 47/1, b zák. č. 372/1990 Zb.

MTRjZDB