AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 38% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 32% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Júl 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1400

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 960

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Jún 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1185

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 894

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1560

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1039 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí a činnosti hliadok MP Žilina za týždeň.

AUGUST 2019

32. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 351

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 240

Okrsok Mesto – centrum:

7.8.2019 - 22:20 hod. Prijatý telefonický oznam, ohľadom spadnutých elektrických káblov na ul. Na lány, ktoré sa po búrke nachádzajú na vozovke. Hliadkou MP na mieste zistené, že uvedený kábel nie je pod napätím a nedalo sa určiť o aký druh rozvodu sa jedná. Kábel umiestnený mimo komunikáciu.

8.8.2019 – 11:18 hod. Hliadkou MP na ul. Tajovského zistený vodič vozidla Peugeot Stanislav R., bytom Žilina, ktorého po náraze do zadnej časti jeho vozidla vytlačil mimo cestnú komunikáciu vodič vozidla Hyundai striebornej farby, ktorý následne z miesta zrážky odišiel. Menovaný nemal žiadne viditeľné zranenie, na miesto privolaná hliadka PZSR, ktorej členovia si prevzali ďalšie riešenie. Poskytnutá súčinnosť pri riadení dopravy v okolí miesta nehody.

16:50 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil deti hrajúce sa na streche ZŠ Lichardová. Hliadkou MP na mieste zistené dvaja maloletí chlapci, ktorí boli po napomenutí z areálu školy vykázaní.

17:20 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom sa muža ležiaceho na zemi na ul. P. O. Hviezdoslava pred VšZP. Hliadkou MP na mieste zistený zrejme opitý muž v bezvedomí so zachovanými životnými funkciami. Privolaná sanitka RZP, ktorej posádka previezla muža na vyšetrenie do NsP. Do príchodu sanitky monitorované životné funkcie. Jednalo sa o Jaroslav N., bytom Žilina.

9.8.2019 - 12:40 hod. Oznamovateľ nahlásil na ul. J. Reka neprispôsobivého muža pod vplyvom alkoholu, ktorý napáda zákazníkov. Na mieste zistený bezdomovec Ján F., ktorý počas gestikulácie chrbtom ruky trafil čašníčku do oblasti tváre bez potreby ošetrenia. Keďže menovaný javil známky hrubej agresivity, hystérie a porúch spôsobený pravdepodobne dlhodobým požívaním alkoholu vo vysokej miere, bola na miesto privolá RZP, ktorá muža za asistencie hliadky previezla na ďalšie vyšetrenia.

14:50 hod. Hliadkou MP spozorovaný na Mariánskom námestí zatúlaný malý sedemročný chlapec Eric B., z Kanady, ktorý čiastočne komunikoval po slovensky. Hliadke sa podarilo nájsť zákonného zástupcu starú mamu. Tá si chlapca  prevzala.

11.8.2019 - 20:23 hod. Oznamovateľka nahlásila osoby, pravdepodobne pod vplyvom alkoholu, na ul. Národná vo dvore. Hliadka MP na mieste zistila šesť mladistvých osôb, u piatich vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Jedna z mladistvých osôb ležala na zemi, značne pod vplyvom alkoholu, bez možnosti komunikácie. Podľa prítomných má ležiaca osoba 15 rokov a požila väčšie množstvo tvrdého alkoholu. Z dôvodu podozrenia na intoxikáciu alkoholom, bola na miesto privolaná RZP, ktorá mladistvého previezla na ďalšie vyšetrenie do FNsP Žilina, na detské oddelenie. Jednalo sa o Dávida K. Telefonicky vyrozumený otec, ktorý sa dostavil na miesto v čase vyšetrenia mladistvého posádkou RZP.

Okrsok Vlčince:

10.8.2019 - 19:05 hod. Operačný dôstojník OOPZ Žilina – Východ z dôvodu vyťaženosti svojich hliadok požiadal MP o preverenie oznamu, podľa ktorého malo dôjsť k uhryznutiu chlapca psom na ul. Minčolská. Hliadkou MP  na mieste zistená matka poškodeného Eva Č., bytom  Žilina ako aj majiteľka psa /staford/, Denisa O., bytom Žilina. Matka poškodeného bola odporučená so svojim synom na lekárke ošetrenie a poučená o riešení veci v trestnoprávnom resp. občianskoprávnom konaní. Majiteľka psa uviedla, že nemá očkovací preukaz psa, ale nasledujúci deň vykoná prehliadku u veterinára a bude telefonicky kontaktovať poškodených.

11.8.2019 - 16:25 hod. Cyklohliadkou MP bol zistený na ul. Kubínska priestupok proti §30, Zák. 372/1990 Zb., ktorého sa dopustil Richard K., tým, že umožnil požitie inej návykovej látky /cigarety/ maloletej osobe Laure V. Nakoľko menovaný pri riešení odmietol preukázať svoju totožnosť priamo na mieste, bol predvedený na stálu službu MP, kde bola po súčinnosti jeho totožnosť spoľahlivo zistená. Za prítomnosti rodičov bol za priestupok riešený v blokovom konaní, po čom bez príčiny napadol svoju matku a pokúsil sa o útek, následkom čoho boli voči menovanému použité hmaty a chvaty. Po tomto incidente, matka menovaného vyjadrila obavu o jeho psychické zdravie, následkom čoho bola za účelom posúdenia zdravotného stavu na miesto privolaná RZP, ktorá si  menovaného prevzala.

Okrsok Solinky:

8.8.2019 - 10.55 hod. Operátor tiesňovej linky 112 požiadal o kontrolu na ul. Osiková, kde má zo strechy obytného panelového domu visieť kus kovu. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej bola nahlásená udalosť potvrdená. Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo úrazu pre okoloidúcich, hliadka zotrvala na mieste až do odstránenie visiacej kovovej časti strešnej konštrukcie správcom objektu spoločnosťou OSBD.

11.8.2019 - 11:11 hod. Prijatý telefonický oznam od pracovníka SBS OD Lidl na ulici Bajzova, ktorý uviedol, že pred obchodom žobre peniaze starší muž o paličke. Uvedený muž mal takto získane financie odovzdávať rómskej dvojici stojacej obďaleč. Vzápätí oznamovateľ kontaktoval linku 159 opakovane s tým, že keď ich upozornil, že volal políciu z miesta odišli. Hliadkou MP bolo preventívne odkontrolované okolie, avšak osoby podľa popisu neboli zistené.

Okrsok  Hájik:

10.8.2019 – 00:59 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil rušenie nočného kľudu hlasným krikom znejúcim pred herňou na Slnečnom námestí na Hájiku. Hliadkou MP na mieste zistená skupina 14 podnapitých mladíkov, ktorí hlučným a agresívnym spôsobom narúšali verejný poriadok. V súčinnosti s ďalšou hliadkou MP a hliadkou OOPZ bol verejný poriadok obnovený. Najagresívnejšími mladíkmi Filip Š, bytom Žilina, Andrej M., bytom Žilina,, Tomáš W., bytom Žilina, ktorí konzumovali alkoholické nápoje aj za prítomnosti hliadok a neuposlúchli výzvy verejného činiteľa vystavené písomné predvolanie na ďalšie doriešenie priestupkov na útvare MP. Následne po opakovaných výzvach osoby priestranstvo opustili.

20:30 hod. Oznamovateľ nahlásil, že v tráve pri škvarovom parkovisku na ul. Baničova našiel zaplombované plechovice s farbou, ktoré evidentne pochádzajú z areálu rekonštruovanej škôlky. Na mieste zistené, že oznam sa zakladá na pravde a plechovice /16ks/ si niekto pravdepodobne nachystal za účelom krádeže. Všetok materiál bol naložený do služobného vozidla a dočasne umiestnený MP Žilina. V pracovných dňoch bude o náleze vyrozumený zhotoviteľ.

ZGYxNT