AKTUÁLNE

arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3POĎAKOVANIA...  Vážený pán náčelník, dovoľte mi, pri príležitosti ukončenia školského roka 2016/2017, poďakovať... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3NÁČELNÍK PRE VEREJNOSŤKaždú prvú stredu v mesiaci si náčelník MP Žilina vyhradil na diskusie s verejnosťou. Navštívte... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 40% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 17% Nie som spokojný Nie som spokojný 30% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2018:                              MP na facebooku                             

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1734

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 768

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2018:                                  

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 2463

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1129 

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2018:                                           

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1997

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 784 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí činnosti hliadok MP Žilina za 24 hodín.

 

JÚN 2018

23. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 473

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 210

Okrsok Mesto – centrum:

16:40 hod. Oznamovateľ nahlásil na zemi ležiacu osobu pred poštou na ul. Hviezdoslavovej. Hliadkou MP na mieste zistený dezorientovaný mladý muž pod vplyvom alkoholu, ktorý o sebe nevedel uviesť vierohodné údaje. Preverovaním bolo zistené že sa jedná o Donald S., bytom Slovenská Ľupča. Po kontakte z OO PZ bolo zistené že po mladom mužovi je  vyhlásené pátranie. Hliadkou  MP odovzdaný  na OOPZ Žilina – východ.

23:03 hod.  Hliadkou MP na múriku fontány na Nám. A. Hlinku zistená mladá žena rómskej národnosti, ktorá členov hliadky MP  požiadala o zastrelenie s odôvodnením, že má v úmysle siahnuť si na život. Jednalo sa o osobu Eszmeralda S. Na predlaktiach ženy spozorovali staršie, ale aj čerstvé rezné rany a ďalej bolo zistené, že menovaná pri sebe ukrýva kus skla, s ktorým si pravdepodobne poranenia rúk spôsobovala. Z dôvodu podozrenia, že je nebezpečná pre seba a okolie, bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná služba, ktorej zdravotníci si menovanú prevzali do starostlivosti. Hliadkou MP bola zdravotníkom poskytnutá súčinnosť pri prevoze a následnej hospitalizácii na psychiatrickom oddelení FNsP v Žiline.

21:00 hod. Hliadkou MP na ul. Predmestská nájdený na zemi ležiaci opitý muž Michal H. Prebratý, s obmedzenými možnosťami komunikácie odprevadený do miesta bydliska na ul. Predmestskej. Muž mal na ústach drobné zranenie, lekárske vyšetrenie odmietol.

09:05 hod. Oznamovateľ nahlásil hliadke MP krádež potravín z predajne Billa v OC Mirage na Nám. A. Hlinku a zároveň označil podozrivého. Hliadkou MP  bol podozrivý zadržaný pri býv. hoteli Astória s ruksakom, v ktorom sa nachádzalo väčšie množstvo masla a pistácií. Po následnom vyčíslení hodnoty potravín pracovníkmi predajne sa jednalo o škodu vo výške 68€. Lustráciou zistené, že sa jedná o Ivan Š., bytom Martin. Nakoľko jeho konanie bolo opakované, prevzala si ďalšie riešenie hliadka OO PZ Žilina – Západ.

07:38 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že jej kamarátka bola svedkom toho ako neznámy obnažený muž masturboval na verejnom priestranstve pred Strednou zdravotníckou školu na ul. Hlboká cesta. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej bol zistený František Š., bytom Žilina, ktorý sa priznal, že sa skutku dopustil. Súčasne uviedol, že na verejnosti onanuje pravidelne. Telefonicky kontaktovaná svedkyňa, ktorá uviedla, že je ochotná v uvedenom prípade svedčiť. Po dohovore s OOPZ menovaný  predvedený na stálu službu OOPZ Žilina východ.

09:40 hod. Na MP prijatý anonymný  telefonický oznam od muža, ktorý počas telefonátu pôsobil roztržito, chaoticky a rozrušene. Mal mať údajný verbálny a fyzický konflikt s predavačkou v predajni Bazár na ul. Národná. Hliadkou MP na mieste zistený muž, ktorý sa vydával za zákazníka a uviedol hliadke MP, že je nespokojný s vybavením jeho reklamácie, odmietal sa opakovane hliadke legitimovať, spoločnosť mu robila Iveta V. Na mieste prítomna zamestnankyňa Eva K., s ktorou mal mať údajný konflikt. Oznamovateľom privolaná aj hliadka PZ, ktorej sa taktiež odmietal legitimovať. Po opakovaných výzvach Polície, muž uviedol  svoje údaje. Jednalo sa o Frenky M.  Z vyjadrenia predavačky zistené, že reklamáciu ako takú nemal právo vybavovať, nakoľko tovar patril jemu neznámej žene. Počas prítomnosti hliadok uviedol, že nechce teda už nič riešiť a z miesta odišiel. 

12:58 hod. Na MP prijatý telefonický oznam ohľadom kamiónu, ktorý pri otáčaní na Nám. A. Hlinku poškodil sklenený kryt verejného osvetlenia a z miesta odišiel. Hliadkou MP za pomoci svetelných a zvukových výstražných znamení kamión zastavený na ul. Kragujevská. Zistený vodič p. Richard K. Na miesto privolaná hliadka PZ SR, ktorá si riešenie prevzala.

11:05 hod  Na MP prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom spaľovania a následného zadymenia ovzdušia na ul. Družstevná. Hliadkou MP  na mieste zistení dvaja robotníci ktorí spaľovali rôzny odpad. Po poučení veľké ohnisko na súkromnom pozemku v prítomnosti hliadky MP uhasili.  Za priestupok v zmysle VZN Mesta 15/09 obaja doriešení v blokovom konaní.

Okrsok Vlčince:

20:50 hod. Hliadkou MP v areály školy na ul. Martinská  zistená dvanásťčlenná skupina osôb, z ktorých tri konzumovali alkohol. Peter H., bol za priestupok v zmysle VZN 15/2012 (konzumácia alkoholu na mieste prístupnom verejnosti) doriešený napomenutím. U dvoch neplnoletých osôb boli vykonané dychové skúšky na zistenie prítomnosti alkoholu dychu s pozitívnymi výsledkami. Dominika M. (0,18 mg/l) a Tomáš F. (0,89 mg/l). K veci boli spísané úradné záznamy za účelom odovzdania veci príslušnému orgánu.

11:05 hod. Oznamovateľka nahlásila poškodený lak na vozidle, ktorý jej mali poškodiť pracovníci firmy MGM pri kosení trávy na ul. Dobšinského. Hliadkou MP  nakontaktovaný zodpovedný pracovník, ktorý uviedol, že pre nedostatok pracovníkov nie je možné zabezpečiť ochranu vozidiel pred odlietajúcou trávou. V prípade veľkého znečistenia je firma ochotná dať vozidlo do pôvodného stavu. Oznamovateľka telefonicky vyrozumená

19:55 hod. Oznamovateľ nahlásil, že za domovom dôchodcov a pri tenisových kurtoch na ul. Karpatská dochádza k páleniu ohňa a zadymeniu ovzdušia. Hliadkou MP zistené, že oheň sa nachádza v objekte tenisových kurtov. Správca  Július D., bol poučený a odporučený oheň uhasiť. V čase 20:35 hod.  oznamovateľ opätovne telefonicky oznámil, že oheň uhasený nebol a dym sa im šíri naďalej do bytov. Oheň bol v prítomnosti hliadky MP uhasený vodou.

Okrsok Solinky:

00:33 hod. Na MP  bol prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom zadymenia šíriaceho sa od priestoru pri výmeničke na ul. Obvodová obývaného bezdomovcami. Hliadkou MP  bolo na mieste zistených šesť osôb bez domova spiacich pri tlejúcom ohnisku, ktorí po poučení ohnisko uhasili.

Okrsok Hájik:

21:35 hod. Na MP  nahlásil okoloidúci vodič, že na ul. Kvačalova došlo k zrážke motorového vozidla so srnkou, ktorá sa následne odplazila do kríkov mimo vozovky. Hliadka MP  skontrolovala okolie, zranenú srnku nenašli. Na miesto sa dostavila hliadka PZ SR, ktorá si prevzala riešenie a taktiež vyrozumeli správcu poľovného revíru.

OGIwZD