AKTUÁLNE

arr3POĎAKOVANIA...  email.............Dňa 10.1.2019 som sa pri ceste domov / v Budatíne / pošmykol na ľadovom... arr3OZNÁMENIEOznamujeme verejnosti, že je možné v pracovných dňoch od 07:30 do 14:30 hod. prejednávať priestupky... arr3Oznámenie pre vodičov ZŤPNakoľko sa v poslednej dobe na území mesta Žilina množia priestupky proti bezpečnosti a plynulosti... arr3Nová služba Mestskej polície Žilina pre občanov s poruchou sluchu a reči  Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s... arr3OZNÁMENIEMestská polícia Žilina upozorňuje návštevníkov detského dopravného ihriska na ul. Nanterskej na... arr3NAPÍŠTE NÁMV menu KONTAKTY bol vytvorený formulár Napíšte nám. Povinná je emailová adresa, za ktoru píšte Vaše... arr3UPOZORNENIEUpozorňujeme občanov na využívanie núdzovej linky tel. č. 159 v súlade s jej účelom. Núdzová linka... arr3STRATA PSA alebo ODCHYT TÚLAVÉHO ZVIERAŤAMestská polícia prosí všetkých občanov mesta Žilina, aby v prípade straty svojho psa kontaktovali...

KONTAKTY

Mestská polícia Žilina
Hollého 11
010 01 Žilina
tel: tiesňová linka 159
fax: +421 41 5624986
operacne@mpza.sk

ANKETA

Ste spokojní s prácou mestskej polície?

Áno, som spokojný Áno, som spokojný 39% Som spokojný s výhradami Som spokojný s výhradami 16% Nie som spokojný Nie som spokojný 32% Neviem sa vyjadriť Neviem sa vyjadriť 13%MP na facebooku

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Máj 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1560

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1039

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Apríl 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1469

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 997

Činnosť hliadok MP Žilina za mesiac Marec 2019:

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 1359

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 1059 Mestská polícia Žilina od 1. decembra 2016 ponúka novú možnosť kontaktu určenú pre občanov s poruchou sluchu a reči, ktorí môžu svoje podnety zasielať formou SMS správ na telefónne číslo + 421 905 600 159, a to 24 hodín denne na stálu službu mestskej polície.

Mestská polícia Žilina


 

Výpis z hlásenia udalostí a činnosti hliadok MP Žilina za týždeň.

 

JÚN 2019

23. týždeň

Zistené a vyriešené priestupky na území mesta: 201

Nahlásené, zistené a vyriešené udalosti: 294

Okrsok Mesto – centrum:

03.06.2019 - 19:40 hod. Hliadkou MP a kamerovým systémom mesta zaznamenaná škodová udalosť motorového vozidla Opel Corsa, biela farba, ktorého vodič pri prejazde do pešej zóny na ul. Sládkovičova vrazil do mechanickej zábrany - vysúvací stĺpik. Na miesto privolaná hliadka ODI Žilina, ktorá vec prevzala. Vodič vozidla, Michal Š. , bytom  Žilina. O udalosti informovaný poverený pracovník resp. správca zabezpečovacieho zariadenia, ktorý uviedol, že nakoľko zariadenie pracuje správne, vykoná kontrolu nasledujúci deň a prípadne vyčísli spôsobenú škodu. Z miesta vyhotovená fotodokumentácia.

06.06.2019 - 22:46 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že na ul. Horný Val pri Makovického dome spadol na zem zrejme podnapitý muž. Hliadkou MP na mieste zistený ležiaci Ladislav B., bytom Žilina, ktorý mal silno krvácajúce zranenie na hlave. Na miesto privolaná sanitka RZP, ktorej posadká previezla muža s tržným zranením na vyšetrenie do NsP. Do príchodu sanitky monitorované životné funkcie zraneného muža.

06.06.2019 - 08:06 hod. Telefonický nahlásil Miroslav B.,  bytom Banská Bystrica,  že počas výjazdu vozidlom  z pešej zóny na ul. Sládkovičova sa stĺpik vysunul napriek tomu, že na signalizačnej tabuli svietil „prejazd povolený“. O veci vyrozumený správca zariadenia, ktorý na miesto vyslal technika. Na miesto sa dostavila aj hliadka ODI, ktorá škodovú udalosť dokumentovala a taktiež posádka HaZZ za účelom odstránenia prevádzkových kvapalín vytečených z poškodeného vozidla.

06.06.2019 - 14:20 hod. Na základe telefonického oznámenia bola zistená a zadržaná na ul. Suvorova mladistvá Monika A., trvale bytom Prievidza, po ktorej bolo dňa 5.6.2019  vyhlásené pátranie OR PZ Žilina ako po nezvestnej /útek z diagnostického centra Lietavská Lúčka/. Menovaná bola po telefonickej dohode odovzdaná na štátnu políciu.

07.06.2019 - 15:05 hod. Telefonicky nahlásil zákazník, že v PJ Campary na ul. R. Zaymusa majú hosťa, ktorý skonzumoval jedlo a nápoj a odmieta uhradiť spôsobenú útratu. Hliadkou MP  na mieste zistený asociál pod vplyvom alkoholu, bez zranení Milan H. Vzhľadom na to, že personál nepožadoval úhradu zanedbateľnej spôsobenej škody aj napriek poučeniu hliadkou o priestupku, bol na základe výzvy hliadky z miesta vykázaný mimo frekventované miesto.

08.06.2019 - 23:25 hod. Kamerovým systémom mesta na ul. Národná zistená verbálna potýčka piatich osôb, ktorá následne vyústila do fyzického útoku na dve osoby. Hliadkami MP zistený jeden z napadnutých Maroš H., s krvavým zranením úst. Druhý napadnutý z miesta odišiel, hliadkou nezistený. Traja podozriví hliadkou MP zadržaní na ul. Národná. a  Nám. A. Hlinku. Menovaný ošetrenie odmietol. Hliadkou poučený o možnosti podania oznámenia na útočníkov, čo odmietol.

Okrsok Vlčince:

04.06.2019 - 21:38 hod. Telefonicky nahlásil  Roman Š., že ho dve neznáme osoby mužského pohlavia na ul. Fatranská pri škole oslovili s návrhom orálneho sexu čo sa ho veľmi dotklo a následne sa nevyberaným spôsobom vyjadrovali k možnému priebehu sexuálneho úkonu. Vyťažovaním oznamovateľa  zistené, že po jeho nezáujme o spomenutú službu sa osoby z miesta odobrali smerom na ul. Rosinská cesta. Hliadkou MP  vykonaná kontrola okolia, ako aj nahlásená trasa pohybu uvedených osôb s negatívnym výsledkom.

06.06.2019 - 20.05 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že na ul. Nanterská robia bezdomovci neporiadok. Hliadkou na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej bol zistený podnapitý muž bez domova Jozef R., ktorý odtiahol veľkú smetnú nádobu až do priestorov zrekonštruovaného sadu na ul. Dobšinského. Po napomenutí smetná nádoba premiestnená na pôvodné miesto.

09.09.2019 - 23:22 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom ležiaceho muža na ul. Záborského. Hliadkou MP na mieste zistený Ivan K., pod vplyvom alkoholu so zranením hlavy (odrenina čela), ktorý lekárske ošetrenie odmietol. Na mieste bola prítomná manželka menovaného nakoľko sa jednalo o nepočujúceho muža. Hliadkou muž odprevadený do miesta trvalého bydliska.

Okrsok Solinky:

02.06.2019 - 19.30 hod. Na MP oznamovateľ telefonicky nahlásil, že na ul. Poľná dochádza k zväčšovaniu prekážky v cestnej premávke v podobe diery vo vozovke. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, zistené že pod dierou v asfalte sa prepadáva zemina čím došlo k vytvoreniu veľkej dutiny o objeme približne 1,5 m³. Telefonicky kontaktovaný pracovník Žilinských komunikácii, ktorý však uviedol, že cez víkendy nemá k dispozícii žiadnych pracovníkov, ktorý by situáciu vyriešili. Po dohode z areálu ŽK hliadka MP previezla a umiestnila vhodné dopravné zariadenia čím presmerovala jazdu iba do jedného jazdného pruhu. Vzhľadom na potenciálne nebezpečenstvo hroziace motoristom priestranstvo v priebehu zmeny kontrolované.

03.06.2019 - 14:28 hod. Prijatý anonymný telefonický oznam ohľadom neprispôsobivého sa správania osôb slabšej sociálnej vrstvy pri PJ Billa. Hliadkou MP po príchode na mieste zistená žena, pod vplyvom alkoholu, ktorá vulgárne útočila na adresu príslušníkov MP, odmietala upustiť od protiprávneho konania a preukázať svoju totožnosť. Nakoľko osoba ani po opakovanej výzve neposkytla potrebnú súčinnosť na preukázanie totožnosti a jej agresia mala stupňujúci charakter, bola na útvar MP predvedená za účelom zistenia totožnosti. Vyťažovaním zistené, že sa jedná o Monika Š., bytom Žilina. Za priestupok proti verejnému poriadku doriešená napomenutím.

05.06.2019 - 21:16 hod. Prijatý telefonický oznam ohľadom kozy, ktorá sa nachádza na jej pozemku na ul. A. Bielku. Telefonickým preverením u  poslanca MZ pre Mestskú časť Bytčica zistené, že koza by mala pochádzať z obce L. Lúčka. Následne u starostu L. Lúčky, zistené, že kozu už v doobedňajších hodinách riešili príslušníci PZ a taktiež nemá vedomosť komu patrí. Hliadkou MP na mieste zistené, že koza z pozemku oznamovateľky odbehla a pobehuje po uvedenej ulici. Vzhľadom na plachosť zvieraťa bol monitorovaný jej pohyb. Následne pri úteku z pozemku rodinného domu zviera zaútočilo na príslušníka MP pričom mu nárazom spôsobilo zranenia horných končatín  a dolnej končatiny.

06.06.2019 - 18.48 hod. Oznamovateľka telefonicky požiadala o pomoc vzhľadom na to, že v byte na ul. M. Urbana nemôže z vane vstať jej prestárnutý otec a ona nemá dosť síl aby mu pomohla. Hliadkou MP na mieste imobilná osoba z vane vyprostená, uložená na lôžko a ponechaná v opatere dcéry.

Okrsok Hájik:

02.06.2019 - 22:45 hod. Oznamovateľ telefonicky nahlásil, že z priestranstva pri veľkogarážach na Hájiku je počuť hlasný krik a zrejme tam dochádza ku bitke. Hliadkou MP na mieste vykonaná kontrola, pri ktorej boli zistení podnapití mladí ľudia, ktorí uviedli, že riešili partnerské nezhody jedného z nich. Všetci bez viditeľných zranení, napomenutí, odoslaní do miesta bydlísk.

04.06.2019 - 10:55 hod. Prostredníctvom kamerového systému mesta zistená posádka dodávky Citroen, ktorá znečisťovala verejné priestranstvo rozoberaním sedadiel z motorových vozidiel na ul. Kvačalova v časti Frambor. Na miesto vyslaná hliadka MP, ktorá s prítomnými prejednala priestupok proti § 47/1d, Zák. 372/1990 Zb. – znečisťovanie verejného priestranstva. Páchateľom priestupkov Roman B., a Stanislav C., vystavená písomná výzva za účelom ďalšieho riešenia. Po prejednaní priestupku menovaní znečistenie odstránili.

MmVmNT