INFORMÁCIA PRE OBČANOV – STÁTIE NA CHODNÍKU

INFORMÁCIA PRE OBČANOV – STÁTIE NA CHODNÍKU

    Od 1.10. 2023 nadobúda platnosť zmena zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke , na základe ktorej už nebude možné brániť a stáť, resp. parkovať motorovými vozidlami na chodníku, aj keď vodič dodrží jeho voľnú šírku 1,5 metra . Bude možné...