Preventívna akcia na Deň Zeme …

Preventívna akcia na Deň Zeme …

Preventívna akcia na Deň Zeme v podaní preventistiek Mestskej polície Žilina a pracovníkov Správy NP Malá Fatra V rámci Dňa Zeme pripravili preventistky Mestskej polície Žilina spoločne s pracovníkmi Správy Národného parku Malá Fatra pre žiakov základnej školy akciu v...
Kyberšikana je fenomén …

Kyberšikana je fenomén …

Kyberšikana je fenomén, ktorý nadobúda čoraz väčšie rozmery. Mestská polícia Žilina plánuje v rámci kampane a preventívnych aktivít podchytiť jeho prejavy v zárodkoch a preto súčasťou preventívnych prednášok na tému šikanovania máme pripravené motivačné video. Okrem...
Z denníka udalostí

Z denníka udalostí

Operatívnou činnosťou MP bola zistená totožnosť neznámeho mŕtveho muža, ktorého hliadka zistila dňa 17.4.2022 ležiaceho na ulici Borová so zlyhaním vitálnych funkcií. Napriek okamžitej resuscitácii hliadkou MP sa život muža nepodarilo zachrániť. Uvedená informácia o...
Vybíjal si zlosť

Vybíjal si zlosť

V nočných hodinách hliadka MP na sídlisku Solinky spozorovala muža, ktorý päsťami a kopancami poškodil zaparkované auto na ulici Limbová. Mladík tak pripravil nemilé veľkonočné prekvapenie majiteľke vozidla, ktorá sa po zobudení dostavila na miesto. Z dôvodného...
Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov…

Mestská polícia Žilina oslavuje 30 rokov Mestské zastupiteľstvo schválilo zriadenie mestskej polície v počte 30 pracovníkov. Polícia bude poriadkovým útvarom s vlastným štatútom. Týmito vetami, uverejnenými v kronike nášho mesta zo dňa 15.2.1991 sa začala novodobá...